Jezički kutak – nove crtice iz pravopisa

0

Jezik je naše blago. Fraza? Naravno da ne. Naš jezik predstavlja tekovinu generacija iza nas i čuva se sa ljubavlju i ponosom. Jedan narod se prvo poznaje po jeziku. Zbog toga je jezik pravo nacionalno blago i potrebno je da se svi zajedno staramo o njemu.

U prvom tekstu smo se bavili nekim primerima iz svakodnevice, sada nastavljamo na isti način:

Pravilno je reći: u vezi SA nečim (razgovarala sam sa predsednikom u vezi sa našim selom), a ne u vezi nečega (razgovarala sam sa predsednikom u vezi našeg sela).

Često čujemo: „Ona devojka je BAŠ DOSTA lepa“. Ova pojava u jeziku naziva se PLEONAZAM, a to je gomilanje reči koje imaju isto značenje. U navedenom primeru dovoljno je reći: „Ova devojka je baš lepa“ ili „Ova devojka je dosta lepa“. Kada smo rekli jedno od ta dva (baš ili dosta), već smo naglasili njenu lepotu, nije potrebno gomilati izraze. Slično je i sa primerom čak štaviše (čak znači isto što i štaviše, kada kažemo čak štaviše kao da smo rekli čak čak).

Deca se u detinjstvu igraju (ili su se bar igrala u doba kada kompjuteri nisu toliko zaokupljali njihovu pažnju) voki-tokijem, a ne toki-vokijem!
Ono što se često čuje, a što je nepravilno, jesu imenice: slušaOC, gledaOC, čitaOC, žeteOC, ranoraniOC. Pravilni oblici su slušaLAC, gledaLAC, čitaLAC, žeteLAC, ranoraniLAC, dakle, obratite pažnju na reči sa nastavkom –LAC!

JedaNput (ne jedaMput), dvaput (ili dva puta, pravilno je reći oba), triput (tri puta), ali nadalje: SAMO četiri puta, pet puta itd.

Brojevi se pišu odvojeno: dvadeset jedan, pedeset tri, osamdeset dva. Isto kao osnovni, tako i redni brojevi: sto dvadeset prvi, trista pedeset šesti, osamsto sedamdeset deveti itd.
AutomaTSki, a ne automaCki, graDSki, a ne graCki.

Kada neko zavidi nekome, onda je ZAVIDAN ili ZAVISTAN (dakle, oseća zavist), a ako zavisi od nekoga, on je ZAVISAN.

Kada smo bolesni, primamo inJekcije, ne inekcije, dakle, pravilna je reč sa J.
Ispravno je reći i jeFtin i jeVtin, a naJJeftiniji, ali i naJJevtiniji (obavezno sa po dva J). I ovde su u pitanju dubleti (reči koje imaju dva pravilna oblika).

Pravilno je SAMO koMpjuter, a ne i varijante: koNpjuter, komFjuter, koNFjuter i sl.
MaSTan, a ne maSan (od imenice maST). Isto i slaSTan, a ne slaSan i sl.

Kada neko ima nečega komada dva, onda ima PAR, a ako ima više od dva, onda ima NEKOLIKO. (Često se čuje: „Pozvaću te za par dana“. U ovom slučaju, ako tako kažete, to znači da ćete nekoga pozvati za DVA dana, a verovatno ste mislili na više od dva dana).

ČukuNbaba, čukuNdeda, a ne čukuMbaba i čukuMdeda.

Nadam se da su vam odabrani primeri pomogli da rešite bar neke jezičke nedoumice koje ste imali. Takvih primera ima dosta i ovde nema mesta za sve. Ipak, sve novo što se nauči, koristi, a ono što koristi, ne može da škodi!

Pročitajte još i Jezički kutak – crtice iz pravopisa

(Autor: Brankica Živković, master profesor srpskog jezika i književnosti)

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime