Predstavljen projekat EU o mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

2

Danas je u Kuršumliji uz prisustvo predsednika opštine Kuršumlija Radoljuba Vidića održana konferencija za novinare, na kojoj su predstavljene mogućnosti zapošljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom kroz model aktivne inkluzije, koji sprovodi projekat „Aktiviranje za više mogućnosti“. Ukupna vrednost granta je 98.862,16 EUR.

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednog 4.7 miliona evra, koji finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta

Projekat “Aktiviranje za više mogućnosti” predviđa niz aktivnosti za unapređenje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Podrška za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, radna praksa i obuke su glavni ciljevi projekta. Projekat se realizuje u saradnji sa partnerskom opštinom Kuršumlija i stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti.

Projekat su predstavili projektni koordinator Sunčica Nestorović, predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić i projektni menadžer Marko Filipović.

Koordinator projekta Sunčica Nestorović poželela je svim učesnicima dobrodošlicu i najavila otvaranje i početak konferencije u okviru projekta “Aktiviranje za više mogućnosti”. Naglasila je da je ovo jedan od prioritetnih projekata za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u opštini Kuršumlija.

Predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić istakao je da bi prvi prioritet na nivou opštine Kuršumlija bio da se osigura da osobe sa invaliditetom imaju ravnopravan položaj u društvu, da mogu napredovati i ostvariti svoje potencijale. Jedan od važnih aspekata projekta je podrška osobama sa invaliditetom u preduzetničkim praksama.

Menadžer projekta Marko Filipović detaljno je predstavio projekat, predstojeće aktivnosti, ciljeve projekta i očekivane rezultate. Zapošljavanje, preduzetništvo, socijalna inkluzija, aktivizam osoba sa invaliditetom, i međusektorska saradnja su od ključnog značaja za dobre rezultate projekta.

2 KOMENTARA

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime