Planinka traži nove radnike

0

Na osnovu odluke Upravnog odbora a u vezi sa ukazanom potrebom za odgovarajućom radnom snagom, dana 15.03.2019.godine, preduzeće A.D. „PLANINКA“ raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vreme po uslovima koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje za realizaciju Programa pripravnika.

Pozivamo vas da se prijavite za obavljanje poslova iz oblasti:

  • Hotelijerstva (više i visoko obrazovanje ekonomske struke)
  • Medicine (fiziotarapeuti, srednja i visoka stručna sprema)
  • Informacionih tehnologija (visoka stručna sprema)

Početna selecija kandidata obaviće se na osnovu CV-a koji kandidati kao i dokaze o ispunjenosti uslova moraju dostaviti najkasnije 10 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Prijave se podnose u preduzeću A.D. „PLANINКA“, Кosovska br. 38 u Službi za ljudske resurse ili na e-mail adresu [email protected]

Кonačnu odluku o prijemu donosi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Prednost pri izboru imaće kandidati sa teritorije SO Кuršumlija.

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here