Na prodaju imovina pekarske industrije “Branko Perišić”

0

Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za prodaju imovine preduzeća “Branko Perišić” AD iz Kruševca.

Prodaja će se obaviti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, a predmet prodaje čini pokretna i nepokretna imovina u svojini subjekta privatizacije.

Procenjena tržišna cena imovine koja je predmet prodaje sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine iznosi 4.571.854,64 EUR, a početna cena iznosi 100% procenjene vrednosti.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u postupku najkasnije do 3. decembra 2015. godine do 14 časova. Otvaranje ponuda zakazano je za 7. decembar 2015. godine u 14 časova.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime