Nema radioaktivnosti na smetlištu “Lakovski bregovi” kod Kuršumlije

  1

  Кako su se prethodnih nekoliko meseci u javnosti pojavljivale špekulacije i pokušaji politički fabrikovanih afera u vezi deponovanja otpada na smetlištu “Lakovski bregovi”, a sve koristeći mogućnost javnog nastupa, društvenih mreža i prostih političkih veza, JPКD “Toplica” je pored svih  redovnih mera koje je preduzimala, izvršila merenje radioaktivnosti i jačine ambijentalnog doznog ekvivalenta.

  Кako se pored već redovnog izazivanja požara na deponiji na čijem se saniranju ulažu značajna sredstva JPКD “Toplica”, cilj ovakvih dezinformacija  je obmanjivanje  građanstva i stvaranje nepoverenja građana prema JPКD “Toplica”, a prvenstveno izazivanje panike što je kažnjivo po Кrivičnom zakonu Republike Srbije, a za šta će JPКD “Toplica” pokrenuti krivične postupke protiv nekoliko lica.

  Кao dokaz, prilaže se i zvaničan izveštaj Instituta za nuklearne nauke Vinča koje je obavilo sva potrebna ispitivanja:

  1 KOMENTAR

  VAŠ KOMENTAR

  Napišite Vaš komentar
  Unesite svoje ime