Nemiri na Prištinskom univerzitetu zbog predloga Marka Đurića

1

Zaposleni i studenti na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici zahtevaju smenu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marka Đurića zbog njegovog predloga da Vlada Srbije ukine svih 10 fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Sa druge strane, Studentski parlament Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici saopštava da “nije učestvovao u pisanju bilo kakvih saopštenja navodnih zaposlenih, studenata i profesora Univerziteta” i naglašava da čvrsto veruje u dobre namere Kancelarije za Kosovo i Metohiju i njenog direktora Marka Đurića.

Zaposleni su sa ogorčenjem i nevericom primili vest o Đurićevom predlogu upućenog Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, da Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu donese odluku o ukidanju svih deset fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i osnivanju “integrisanog Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici”.

Predlog su ocenili protivzakonitim i uvredljivim.

Nepodeljeno je mišljenje da bi donošenje ovakve odluke imalo nesagledive posledice po opstanak Univerziteta u Prištini kao jedne od ključnih preostalih institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i da ona predstavlja korak ka integrisanju ovog Univerziteta u sistem takozvane Republike Kosovo.

,,Pogotovo je uvredljivo obrazloženje na kome se zasniva pomenuti predlog a u kome se navodi “da na Univerzitetu u Prištini ne postoje organi upravljanja”, što je notorna laž jer su izbori za organe upravljanja i njihovo konstituisanje obavljeno u predviđenim zakonskim rokovima i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,, navedeno je u saopštenju.

Da li se pokušajem da se na čelo Univerziteta, uz drastično kršenje njegove autonomije, postave kompromitovani kadrovi koji će poslušno sprovesti ukidanje Univerziteta, uvodeći ga u sistem takozvane Republike Kosovo, štite interesi Republike Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ili pak nečiji privatni interesi i interesi takozvane Republike Kosovo ?

Posebno je zabrinjavajuće što se ovakav predlog upućuje Vladi u tehničkom mandatu, koja prema Zakonu o Vladi, ne može donositi propise, izuzev ako se radi o potrebama države.

Zaposleni pozivaju ministra prosvete, Srđana Verbića da odbaci ovaj ,, nezakoniti predlog,, a članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, ,,da ne daju saglasnost na ovaj skandalozan predlog,,.

Zaposleni i studenti na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, najavljuju, kako su saopštili, od ponedeljka 28. marta pravnu borbu protiv ovog predloga, ali i proteste i zahtevaju smenu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marka Đurića zbog ,,protivzakonitog i uvredljivog predloga, koji je Đurić zvanično uputio ministru Verbiću 21. marta,,.

1 KOMENTAR

 1. KO JE TAČIJEVAC A KO LAZAR NA UNIVERZITETU!

  Nacionalni interes je sve ono što država želi da postigne ili sačuva u odnosu na druge države. Kao glavni nacionalni interes ističe se: očuvanje mira, realizacija pune nacionalne bezbednosti I stalni razvoj države . A u taj razvoj podrazumeva se između ostalog i razvoj prosvetnog sistema.
  Univerzitet svake drzave pa I Republike Srbije predstavlja vitalni interes. Ako se uzme u obzir da Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici radi u specifičnim uslovima i da je svetionik srpskog i nealbanskog življa na Kosmetu, njegovim urušavanjem urušava se i nacionalni interes. Grupa profesora sa Medicinskog fakulteta preoznala je u prof dr Radetu Grbiću faktor nestabilnosti na Medicinskom fakultetu i Univerzitetu u Prištini. O tome je obavestila sve validne instance u državi. Na te primedbe odreagovao je Skupštinski odbor za prosvetu , nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Senat Univerziteta u Prištini zahtevajući da prof. Dr Rade Grbić podnese ostavku.
  Odbijanjem prof. Dr Radeta Grbića da podnese ostavku tumačilo se da imenovani dekan zloupotrebljava nefunkcionalan Zakon o visokom obrazovanju gde samo Vlada može da smeni dekana fakulteta. Očito da pozadina njegovog odbijanja je bila mnogo ozbiljnija.
  Zadnja dešavanja na Univerzitetu i pokušaj da prof. Dr Rade Grbić uz pomoć pojedinih osoba sa Univerziteta, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i kriminalnog miljea pokuša da formira Integrisani univerzitet govori o mnogo ozbiljnijim problemima koji se dešavaju na Univerzitetu.
  Prof dr Rade Grbić koji je doveo do urušavanja Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici započeo je moralno, intelektualno i ekonomsko rastrojstvo Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Posledice njegovog delovanja su pogubne po Medicinski fakultet. U svakom društvu, Univerzitet je odgovoran za obrazovanje, nauku, kulturu i razvoj prosvetnog sistema. Visoko obrazovanje u Srbiji modelira prosvetni sistem kroz nastavno-istraživačke aktivnosti a na Kosmetu direktno utiče na stabilnost populacije koja tu živi. Univerzitet je kao živi organizam koji pulsira a svi na prostorima Kosmeta prate te pulzacije. Kada pulzacije se utišaju stanovništvo se budi i pita se šta se dešava sa Univerzitetom? Snage koje su želele da integrišu univerzitet na njihov način izazvali su revolt studenata, profesora ali i stanovništva Kosmeta. Univerzitet je u direktnoj korelaciji i sa drugim prosvetnim, zdarvstvenim ustanovama kao i strukovnim organizacijama. Zato je krivica dekana Radeta Grbića utoliko veća jer započeto urušavanje Medicinskog fakulteta i Univerziteta u isto vreme je urušavanje bezbedonosnog sistema države. Obrazovanje i edukacija mladih kadrova su bitni za razvoj društva. Dekan koji je generator suspektnih postupaka koji su prepoznati od mnogih značajnih institucija zloupotrebljava značajnu misiju jer se nalazi u dubokoj krizi (ekonomskoj, socijalnoj, moralnoj i svakoj drugoj). Zato je potrebno da se pod hitno preduzmu sve mere za otklanjanje svih štetnih postupaka, kako bi se pronašla spasonosna rešenja za Medicinski fakultet i Univerzitet. Ovaj problem u kojem je direktno učestvovao Prof. Dr Rade Grbić uz pomoć tima koji je radio na destabilizaciji prosvetnog i zdravstvenog sistema više godina mora se rasvetliti uz pomoć nekorumpiranih profesora sa Univerziteta u Prištini. Mnogi od tih pozitivnih efekata koji će uslediti smenom prof.dr Radeta Grbića i njegovih najbližih korumpiranih saradnika mogu da se vrednuju tek sa većom vremenskom distancom i dogadjajima koji ipak moraju da se dese. To su: postavljanje novih kriterijuma vrednosti na Medicinskom fakultetu, razbijanje straha i mogucnost izrazavanja slobodne misli, nada u perspektivnost mlade generacije studenata i asistenata, afirmacija uloge Fakulteta, Univerziteta, razbijanje zabluda, smanjenje konfuzije nastavnika i sazrevanje mlade generacije da rešava ozbiljne probleme prosvetnog sistema Srbije.

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here