Opština Kuršumlija nagrađuje najbolje studente

0

Opštinsko veće opštine Кuršumlija donelo je Odluku o dodeli nagrada uspešnim studentima na teritoriji opštine Кuršumlija sa prosečnom ocenom tokom studija najmanje 9,5.

Pravo na nagradu mogu ostvariti studenti na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne), studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Studenti  ostvaruju pravo na nagradu ukoliko su tekućoj školskoj godini prvi put upisali prvu, drugu, treću, četvrtu ili petu godinu studija sa prosečnom ocenom tokom studija  najmanje 9,5 (zbirno, obuhvatajući studije prvog, drugog i trećeg stepena), imaju  prebivalište na teritoriji opštine Кuršumlija, a izbegla i raseljena lica boravište.

Studenti prve godine studija ostvaruju pravo na nagradu ukoliko su do momenta podnošenja dokumentacije ispunili uslov za upis naredne godine studija, studenti drugog stepena studija i studenti trećeg stepena studija ostvaruju pravo na nagradu ukoliko su odmah po završetku studija prvog stepena nastavili studije drugog i trećeg stepena i ukoliko nisu u radnom odnosu.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dodelu nagrade:

Uz prijavu studenti prilažu: fotokopiju lične karte, potvrdu visokoškolske ustanove da je student prvi put  upisao određenu godinu studija u tekućoj školskoj godini, uverenje o prosečnoj oceni studiranja, potvrda kojom se dokazuje ispunjenje uslova za upis u narednu godinu studija (za studente prve godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija), overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju na studijama prvog stepena (za studente na studijama drugog stepena), overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju na studijama prvog i drugog  stepena (za studente na studijama trećeg stepena), dokaz da student nije u radnom odnosu (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje PIO fonda) i fotokopiju kartice tekućeg računa.

Prijava sa traženom dokumentacijom podnosi se na adresu: Opštinska uprava opštine Кuršumlija, ul. Proleterskih brigada b.b. Кuršumlija, sa naznakom: “Za dodelu nagrade uspešnim studentima“.

Prijave dostaviti najkasnije do 20.08.2021.godine.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime