Osnovano Udruženje “Naše Zrno” u Žitorađi

0

U nedostatku institucionalne inicijative u organizovanju i sprovođenju kulturnih, humanitarnih i drugih aktivnosti okupila se grupa ljudi među kojima su pojedinci koji su svojim radom i aktivnostima u raznim oblastima ostavili dubok i zapažen trag. Tako je 13.02.2015. godine u Žitorađi formirano Udruženje „Naše zrno“.

Ciljevi Udruženja su: organizovanje kulturnih aktivnosti i negovanje tradicije amaterizma u oblasti kulture. Ostvarivanje ciljeva udruženja vršiće se : animiranjem članova udruženja da se bave amatrizmom u oblasti kulture ; obrazovanjem građana u oblasti upoznavanja principa demokratskog odlučivanja; afirmacija volonterskog stvaralaštva mladih, žena , nacionalnih manjina i manjinskih grupa u cilju njihovog programskog i svestranog angažovanja u društvu; izrada i realizacija jasnih volonterskih i razvojno orjentisanih i opšte korisnih programa; aktivno učešće na zaštiti univerzalnih ljudskih prava, prava mladih, žena ….

Istovremeno, kako navode u ovom Udruženju, dalji ciljevi su razvoj i realizacija kulturnih, sportskih i zabavnih programa, razvoj ekološke svesti i kulture, očuvanje tradicionalnih zanata i običaja, edukacije , treninzi , seminari , radionice; aktivna saradnja sa svim međunarodnim i nevladinim organizacijma i udruženjima građana i itd.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime