Planinka traži radnike

1

Turističko preduzeće AD “Planinka” raspisalo je javni poziv u kome traži radnike. Prednost imaju kandidati sa teritorije kuršumlijske opštine.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, a u vezi sa ukazanom potrebom za odgovarajućom radnom snagom preduzeće A.D. „Planinka“ raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vreme

po uslovima koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje za realizaciju Programa pripravnika

Pozivamo Vas da se prijavite za obavljanje poslova iz oblasti:

Hotelijerstva (više i visoko obrazovanje ekonomske struke),

Neophodno je da se kandidat vodi na evidenciji Nacionalne službe i ispunjava sledeće uslove:
ima više ili visoko obrazovanje;

nije u srodstvu sa poslodavcem (roditelj, supružnik, brat, sestra i dete), a što će dokazati Izjavom;

prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za zanimanje za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima;

koji se vodi na evidenciji nezaposlenih u ruralnom području;

nije bio u radnom odnosu niti je bio radno angažovan kod poslodavca-podnosioca zahteva, u periodu od 6 meseci pre podnošenja zahteva.

Početna selekcija kandidata obaviće se na osnovu CV-a koji kandidati kao i dokaze o ispunjenosti uslova moraju dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Prijave se podnose u preduzeću A.D. Planinka, Kosovska 38, u Službi za ljudske resurse.

U postupku izbora kandidata izvršiće se provera njihove stručne osposobljenosti i znanja i to stručnih znanja, znanja engleskog jezika i osposobljenosti za rad na računaru putem testiranja, a motivacija za rad, veštine i sposobnosti putem intervjua.

Konačnu odluku o prijemu donosi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Prednost pri izboru imaće kandidati sa boravištem na teritoriji SO Kuršumlija.

1 KOMENTAR

  1. Svaka čast Planinki na ovakvom potezu.Treba primiti radnike sa svog područja kako bi se smanjila nezaposlenost ionako siromašnog stanovništva tog kraja.Možda će neko reći da je diskriminatorski odnos zbog “Prednost pri izboru imaće kandidati sa boravištem na teritoriji SO Kuršumlija”.Pa i neka bude.A,ne,kao u Kraljevu,ne možeš da dodješ do radnog mesta od razno raznih,privremeno( već 20 godina)raseljenih lica sa Kosova.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime