Prokuplje i zvanično dobilo status grada

0

Na današnjoj sednici Skupštine opštine usvojen je Statut na osnovu koga je Prokuplje i zvanično postalo grad, i sada i zakonski administrativni centar Topličkog okruga.

Obrazlažući značaj ovakve odluke, na današnjem skupštinskom zasedanju, koje je pored radnog imalo i svečani karakter, predsednik, do sada opštine Prokuplje, Aleksandar Simonović je istakao da će promenjeni status Prokuplja znatno uticati na poboljšanje uslove života i povećanje standarda Prokupčana.

On se posebno zahvalio narodnom poslaniku iz Toplice, doktoru Darku Laketiću, na čiju inicijativu je Skupština Republike Srbije uzela u razmatranje predlog da opština Prokuplje postane grad.

Takođe se zahvalio i Vladi Srbije i Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu koji su prepoznali značaj jedne ovakve odluke i zdušno je podržali.

Simonović se osvrnuo na značaj današnje odluke i istakao da je ona od velikog značaja ne samo za građane Prokuplja, već i za sve ostale žitelje Topličkog okruga.

– Kada neku opštinu proglasite za grad, ona mora da ima i sve atribute grada koji će je činiti centrom i motorom rasta i razvoja celog ovog kraja, rekao je Simonović i dodao da je u poslednje vreme u razvoj, napredak i osavremenjivanje, aktuelna vlast toliko toga uložila, da se sada može primetiti i golim okom da je Prokuplje napredovalo i da se kreće u pravom smeru opšteg rasta i razvoja.

Predsednik se sa skupštinske govornice zahvalio na vrednom i marljivom radu i članovima opštinske Komisije, koja je imala rok od devet meseci da izradi Statut, i koja je to završila u rekordnom roku.

Govoreći o kvalitetu novog Statuta, Simonović je istakao da su njime sve zakonske odredbe u potpunosti ispoštovane, sve je urađeno u skladu sa postojećim Statutom, i u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o izmenama i dopunama o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

„Izmenom ovog Zakona 20. juna 2018. godine, Skupština Republike Srbije je opštinu Prokuplje proglasila gradom, naglasio je Simonović i objasnio redosled radnji koje su nakon toga usledile.

– Posle usvajanja, formirana je Komisija koja izradila predlog Statuta i prosledila ga Veću na razmatranje. Veće je usvojilo predlog i prosledilo Skupštini opštine Prokuplje na razmatranje i usvajanje. Pre usvajanja, predlog Statuta je upućen i Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, od koga se očekivalo stručno mišljenje. Pošto je dobijena saglasnost relevantnih državnih organa, stekli su se svi uslovi da bude prosleđen odbornicima na razmatranje i usvajanje, obrazložio je Simonović.

Prema njegovim rečima, nakon usvajanja Statuta, predstoji veliki posao za opštinsku administraciju, skupštinsku i pravnu službu koje će u zakonskom roku od šest meseci morati da prilagode i usklade sve postojeće pravne akte sa novonastalim stanjem.

Aleksandar Simonović je izrazio veliko zadovoljstvo zbog usvajanja Statuta koji, prema njegovim rečima, sada pruža mnogo veće razvojne šanse i mogućnosti za finansiranje i ulaganje u opšti rast i napredak našeg kraja, a sve u interesu svih njegovih žitelja.

 

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here