Roman kuršumlijskog profesora Novovića – “Smutna vremena”

4

Knjiga Milomira Novovića samim svojim naslovom „Smutna vremena“ ukazuje na jedan period koji nije rasvetljen u dovoljnoj meri. Retko ko se usuđuje da piše o tom vremenu i ljudima na jedan istinit, dokumentovan način. Zbog toga ova knjiga nije roman, nije ni zbirka pripovedaka, već istorijski dokument jednog vremena.

Koliko je ova knjiga vredna, govore teme kojima se bavi. Ona u centar stavlja kosaničkog seljaka koji se bori protiv društva, države, kako bi uspeo da preživi, da istraje. Na tom putu ispred njega iskrsavaju mnogi problemi.

Autor na jedan dokumentovani način, primenom relevantne literature, i, što je još reprezentativnije, iz ličnog iskustva, jer prenosi ono o čemu je slušao od pukovnika Vasila Brdarevskog, gradi priču na čvrstim temeljima istinitosti. Sama knjiga je dokument čiju verodostojnost može potvrditi svaki stanovnik Kosanice i okoline koji je doživeo vreme i događaje o kojima se piše.

– Kada počnemo da čitamo knjigu, već na samom početku vidimo da priča ne deluje „romaneskno“, da su nam ti događaji isuviše bliski da bismo sve shvatili kao roman-hroniku. Novović kreće od samih početaka tog vremena, od preobražaja koji donosi nova vlast i novi društveni poredak. Rat se završava, na vlast dolaze oni koji su uspeli da se izbore za to mesto i oni kreću da „vladaju“. Kakve to posledice nosi po obične ljude kosaničkog kraja, po seljake koji se bave poljoprivredom i stočarstvom, koji nisu do tada ni čuli za socijalizam i Staljina? Najveća vrednost ove knjige i jeste u davanju odgovora na ovo pitanje. Seljaci bivaju bačeni protiv svoje volje u novi društveni poredak, socijalizam. Autor kroz sve situacije prolazi zajedno sa svojim junacima koji nisu likovi iz knjige, već ličnosti iz života koje je sretao i sa kojima je razgovarao o prošlim vremenima. On otvoreno pokazuje podršku koju daje seljacima, time što je svestan u kojim uslovima su živeli, a sa druge strane, osećamo osudu tadašnjeg društva i načina ophođenja prema seljacima koje vidi kao nosioce baš tog društva, navodi recenzent ove knjige, profesor književnosti Brankica Živković.

Knjiga prevashodno ima istorijski značaj. Istoričari je mogu čitati kao dokument sa realnim činjenicama i događajima. Takođe, ovo štivo može biti zanimljivo sa jezičkog stanovišta. Autor koristi mnoge reči i izraze koji su se tada koristili tako da lingvisti mogu naći materijal za proučavanje. U prikazu običaja tadašnjeg čoveka etnolozi mogu pronaći građu kojom bi se bavili u nekom radu vezanom za taj period.

Uzevši u obzir sve navedeno, ova knjiga Milomira Novovića imati veliki značaj pri proučavanju etnosa toga vremena sa više aspekata. Knjiga „Smutna vremena“ jeste hronika jednog doba, dokument u kojem se mogu naći realne situacije, razgovori, ličnosti od krvi i mesa. Upravo ta dokumentarnost se stavlja u prvi plan. Ona nije korisna za čitanje samo stanovnicima toga kraja koji su sve to preživeli, već i novim generacijama koje treba da znaju na kakvoj osnovi leži današnje društvo kako bi mogli da ga shvate i da se izbore sa njim.

4 KOMENTARA

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime