Saveti za izgradnju uspešne karijere

0
Pexels.com

Savremeno doba u kojem živimo postavlja razvoj karijere na vrh liste prioriteta većine, kako zbog pitanja materijalne sigurnosti, tako i zbog dinamične prirode tržišta rada, koje podleže brojnim promenama, pre svega na planu tehnološkog napretka.

Izmene koje se u svetu biznisa dešavaju i koje se pre svega odnose na automatizaciju brojnih procesa i pomeranje fokusa na kvalifikacije zaposlenih u oblasti računarske pismenosti, zahteva od nas da se bavimo samousavršavanjem više no što je to ranije bio slučaj. Izgradnji karijere danas pristupamo pažljivije, opreznije i planski. Zbog toga ćemo se u ovom tekstu baviti upravo načinima na koje možemo da dođemo do ostvarivanja ciljeva na poslovnom planu i obezbedimo sebi izvesnu sigurnost koju nam perspektivna karijera i pametno odabran put razvoja iste može doneti.

Prvi korak razvoja karijere: Upoznavanje tržišta rada

Kao što smo već nagovestili, možemo da konstatujemo podložnost tržišta rada značajnim promenama i zbog toga je važno da pažljivo pratimo zbivanja na ovom planu. Kompanije danas usvajaju isplative i inovativne oblike izvođenja radnih procesa i samim time postavljaju pred svoje zaposlene nove zahteve. Ne bismo li bili u toku sa datim izmenama, važno je da se informišemo iz pouzdanih izvora u vezi sa potrebama poslovanja koja posluju u domenu naše uže struke. Čitajući opise radnih mesta koja poslodavci oglašavaju u online oglasnicima, možemo da steknemo okvirnu sliku trendova koji vladaju, a nije zgoreg i pratiti informativne članke koji se bave tokovima u okviru konkretne industrije koja nas zanima.

Samousavršavanje i prekvalifikacija

Kako smo svedoci munjevitog tehnološkog napretka, samousavršavanje je korak razvoja karijere koji je očekivano postao gotovo neophodnost za sve one koji teže ka višim pozicijama i sigurnošću u pogledu zaposlenja. Kompanije neretko svojim zaposlenima obezbeđuju usavršavanja u skladu sa novim zahtevima, ali je interesovanje povodom relevantnih kurseva svakako nešto što bi trebalo da imamo u vidu bez obzira na to da li naša radna pozicija u datom trenutku zahteva sticanje nove veštine. Prekvalifikacija je nešto za šta se mnogi odlučuju upravo zbog pomenute promenljivosti tržišta i tehnološkog napretka koji se dešava naočigled svih nas. Sve veća potražnja za određenim strukama, među kojima je većina u domenu IT-a, navodi mnoge da razmotre izmenu toka karijere, što umnogome olakšava dostupnost online kurseva iz različitih oblasti.

Gradovi kao centri perspektivnih poslovanja

Ideja o preseljenju zarad izgradnje karijere nije novost i zarad postizanja materijalne sigurnosti koju stabilno zaposlenje sobom nosi, mnogi će imati u vidu i ovaj korak kao realnu mogućnost. U zavisnosti od industrije u okviru koje tražite zaposlenje, veći gradovi će u manjoj ili većoj meri biti dobra solucija. Ukoliko tražite posao u Novom Sadu ili Beogradu, po prirodi stvari su uglavnom veće šanse da ćete dobiti priliku da ostvarite svoje potencijale i ambicije no ukoliko je vaše mesto boravka udaljeno od poslovnih centara. Zarad izgradnje uspešne karijere je, dakle, važno da uzmete u obzir i određene izmene u pogledu ostalih životnih prilika, ukoliko ste u mogućnosti.

Umrežavanje i preporuka

Poslovni svet današnjice odlikuje veoma konkurentna atmosfera i važno je da se prilikom formiranja svog karijernog puta ne fokusiramo isključivo na formalne korake, već da imamo u vidu i alternativne metode pretrage poslova. Umrežavanje danas gotovo gubi ovaj, uslovno rečeno, status alternativnog vida traženja posla i predstavlja jedan od uobičajenih i neretko neophodnih načina izgradnje karijere. Stičući kontakte i prijateljstva u okviru industrije, otvaramo sebi vrata ka poslovnom napretku putem preporuka. S druge strane, na ovaj način ćemo imati direktan uvid u dešavanja u industriji i biti blagovremeno informisani o novim prilikama i okolnostima.

Radna biografija kao prvi kontakt sa poslodavcem

Radna biografija predstavlja način prezentovanja sopstvenih kvalifikacija i prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem. Samim time, CV bi trebalo redovno da ažuriramo i prilagođavamo svakoj aplikaciji, pre svega promenom rasporeda informacija i akcentovanjem najrelevantnijih kvalifikacija za radno mesto za koje konkurišemo. Ova prezentacija svog poslovnog profila bi trebalo da bude pregleda i sažeta, a uz nju je (u cilju postizanja te preglednosti) važno da priložimo i propratno pismo. Motivacionim pismom ćemo, sa druge strane, dati sebi priliku da se direktnije i neformalnije obratimo potencijalnom poslodavcu i kažemo više o sebi kao kandidatu koji može da doprinese konkretnoj kompaniji i timu kojem želi da se priključi.

Razgovor za posao: Na korak do zaposlenja

Ukoliko budete pozvani na razgovor za posao, znajte da ste sve prethodne korake načinili u skladu sa očekivanjima poslodavca. Prilikom pripreme za ovaj intervju, a u želji da ostavite što bolji utisak, potrudite se da se informišete bliže u vezi sa radom kompanije u kojoj želite da se zaposlite. Radite na svojoj poslovnoj komunikaciji i profesionalnom nastupu, počev od vašeg odevanja, pa do tona kojim se obraćate sagovornicima. Potrudite se da pronađete balans između ozbiljnosti koja je potrebna zarad ostavljanja utiska profesionalnosti i vedrine, koja šalje poruku o vašem timskom duhu i kolegijanosti.

Formiranje karijere i stabilnog puta ka napretku je kompleksan zadatak, ali je činjenica da tržište rada danas otvara mnoga vrata za one koji streme ka materijalnom boljitku. Ukoliko se fokusirate na svoje ciljeve, budete spremni na to da načinite određene kompromise i istovremeno radite na sebi, nema sumnje da ćete stupiti na put ka poslovnom uspehu kojem se nadate.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime