Aleksandrovac u centru Župske berbe

0

Pripreme za 52. Župsku berbu u Aleksanmdrovcu Župskom su sve intenzivnije. Organizacioni odbor ,,Župska berba 2015,,. je na osnovu rešen ja Opštinskog veća raspisao Oglas o javnoj licitaciji za davanje u zakup javnih površina za vreme privredno turističke manifestacije ,, Župska berba 2015,,.

,,Javnim nadmetanjem daju se u zakup javne površine za postavljanje privremenih objekata za vreme privredno turističke manifestacije ,, Župska berba 2015,, za obavljanje ugostiteljske delatnosti(tradicionalna jela, roštilj, pečenje i sl.) u vremenu od 24. do 27. septembra 2015. godine.

Lokacija za postavljanje zabavnog parka i igara za decu na lokaciji ispred „hale sportova“ po početnoj ceni od 400.000,00 dinara na period od mesec dana počev od 10. septembra 2015. godine.

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna lica i preduzetnici koji podnesu dokaz o registraciji preduzeća ili radnje za obavljanje određene delatnosti i dokaz o uplati depozita od 20% od početne cene lokacije koju licitiraju na podračun Opština Aleksandrovac, Opštinska uprava “Župska berba”, broj računa 840-741531843-77. Ukoliko učesnik koji je izlicitirao lokaciju ne zaključi ugovor o zakupu ili odustane od lokacije gubi pravo na povraćaj depozita.

Javna licitacija za davanje u zakup lokacija obaviće se dana 08. septembra 2015.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama opštine Aleksandrovac-velika sala u ulici Jaše Petrović, br.26.

Dodatna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 037-3552-440. Opština Aleksandrovac,

Organizacioni odbor Privredno – turističke manifestacije ,,Župska berba 2015,,

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime