Gašić bio u sukobu interesa

0

Agencija za borbu protiv korupcije zaključila je da je ministar odbrane Bratislav Gašić bio u sukobu interesa kada je kao gradonačelnik Kruševca potpisivao ugovore o poslovima koji se finansiraju iz gradskog budžeta sa firmama koje su u vlasništvu članova njegove porodice.

To rešenje, Agencija za borbu protiv korupcije objavilja je na svom zvaničnom sajtu.

“U cilju istinitog, blagovremenog i potpunog informisanja javnosti, Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da je rešenjem direktora Agencije od 15. septembra 2015. godine, ranijem gradonačelniku grada Kruševca, sada na javnoj funkciji ministra odbrane, Bratislavu Gašiću, izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije”, navodi se na sajtu Agencije.

Postupak protiv funkcionera Bratislava Gašića pokrenut je 5. maja 2015. godine na osnovu prijave podnete Agenciji.

Protiv rešenja direktora Agencije funkcioner ima pravo da izjavi žalbu Odboru Agencije, kao drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja. Rok za žalbu ističe 5. oktobra ove godine, saoštava Agencija.