Japan za Trstenik osam miliona

0

Predstavnici Ambasade Japana, Kancelarije za obnovu i razvoj i UNDP¬-a obišli su danas radove na uređenju Ljubostinjske reke, u zoni izvorišta Prnjavor, koje je tokom majskih poplava pretrpelo značajna oštećenja.

Projekat,koji u vrednosti od oko osam miliona dinara finansira AmbasadaJapana, podrazumeva izgradnju gabionske zaštite, saniranje kaskade neposredno ispod izvorišta Prnjavor i saniranje vodotoka u dužini od oko 300 metara što ima izuzetan značaj za Opštinu Trstenik.

Zahvaljujući donaciji Ambasade Japana izvode se radovi na izvorištu koje je prošle godine bilo ugroženotokom poplava.

– Dobro je što se sada radi na saniranju ovog dela i na sređivanju čitavog ovog vodotoka Ljubostinjske reke koja nam je najveće probleme i napravila. Sigurno je da je ovo tek početak i da su radovi na sređivanju ove reke obimni i veliki i sa tim u vezi očekujemo pomoć Vlade Republike Srbije ali i svih drugih donatora kako bismo predupredili najveći problem sa ovom bujičnom rekom, kazao je zamenik predsednika Opštine Trstenik, Stevan Đaković.

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here