Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Opštine Kuršumlija za period od 2024. do 2026.

0

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje Javni poziv za učešće u javnoj raspravi.

Nacrtu Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Opštine Kuršumlija za period od 2024. do 2026. godine, daje se na javnu raspravu od 29.03.2024. godine do 12.04.2024. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Opštine Kuršumlija za period od 2024. do 2026. godine.

Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu [email protected] ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Opštine Kuršumlija za period od 2024. do 2026. godine, najkasnije do 12.04.2024. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen u prilogu ovog poziva.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime