Kad Google Translate ne pomaže: Kada je potrebno angažovati stručnog prevodioca?  

1
prevod

Živimo u vremenu kada je poznavanje još jednog jezika osim maternjeg nešto što se podrazumeva. Zahvaljujući internetu, društvenim mrežama, aplikacijama, ali i sve većem broju platformi za dobijanje poslova, a čemu se najviše okreću domaći frilenseri, poznavanje engleskog jezika smo doveli do savršenstva. Odnosno, bar tako mislimo.

Međutim, postoje situacije kada naše poznavanje jezika i nije tako dovoljno kao što mi mislimo, a kada je potrebno angažovati one koji su za to stručniji od nas. Prevodilačke usluge potrebne su za mnoštvo različitih sadržaja, od pravnih dokumenata, lekarskih izveštaja i komercijalnih ugovora, do filmova, umetnosti i poezije. Svaka oblast prevođenja sadrži određenu terminologiju i sopstvene procese u prevođenju koje treba ispoštovati. Pa tako metodologija prevođenja medicinskog časopisa, na primer, nije ista kao kod prevođenja popularne pesme ili mobilne aplikacije.

Kako onda znati kada vaše znanje određenog jezika i nije baš dovoljno? Pobrojali smo najčešće situacije u kojima vam je potrebno ipak mnogo više od onoga što Google translate može da vam ponudi.

Poslovna i lična dokumenta uz overu sudskog tumača

Ako biste upitali bilo kojeg prevodioca koja je to dokumentacija za koju se najčešće traže prevodilačke usluge, sigurni smo da će vam reći da su to lična dokumenta, svedočanstva, diplome, razna uverenja i potvrde, medicinska dokumentacija, poslovna korespondencija, nacrti ugovora, ugovori. Kada je u pitanju sudski tumač, sa kojim prevodilačke agencije uvek usko sarađuju, to je osoba zadužena za prevod i overu svih vrsta dokumenata i isprava sa jezika za koji je ovlašćen na srpski i obrnuto. On svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu i da mu odgovara stilski, terminološki i sadržajno. Sudski tumači bave se pismenim i usmenim prevođenjem, a u njihovu nadležnost ulazi i prevođenje sudskih procesa, sporova i rešenja. Ova vrsta prevodilaca mora imati vrlo detaljno znanje o specifičnoj terminologiji, kao i duboko razumevanje pravnih sistema u obe kulture odakle se prevodi dokumentacija. Usluge sudskog tumača su sve češće i za njima postoji sve veća potreba, a iako je engleski jezik najrasprostranjeniji, prevodilačke agencije pružaju usluge prevođenja na sve svetske jezike.

Takođe, prevodi diploma, svedočanstava i poslovnih ugovora za odlazak van zemlje ili pak, angažovanje domaće radne snage od strane stranih poslodavaca je sve češći razlog za angažovanje stručnog lica.

knjiga-prevod

Prevodi medicinske dokumentacije

Medicinski prevodi su svakako jedna od najvažnijih usluga prevođenja svake agencije, budući da ima veliki broj onih koji zdravstvene usluge moraju potražiti u inostranstvu. Medicinski prevod je od suštinskog značaja kako za globalnu medicinsku industriju, tako i za pacijente. Zato je važno da visoko kvalifikovani stručnjaci prevode širok spektar dokumenata za farmaceutske kompanije, bolnice, proizvođače medicinskih proizvoda i pacijente. Medicinski prevodioci moraju imati odgovarajuće kvalifikacije, jer rade sa specifičnom terminologijom i prevode situacije i nalaze koje se tiču života ili smrti. Greške u medicinskom prevodu mogu dovesti do, u najmanju ruku, neprijatnih situacija, a u nekim slučajevima mogu imati negativne posledice na život pacijenata. Zamislite da vam je potreban doktor za kvantnu medicinu, a zbog lošeg prevoda na internetu shvatite da treba da se obratite fizičaru? To ne bi bilo baš tako simpatično u realnosti.

Stručni prevodi

Stručni prevodi za prevodilačke agencije predstavljaju jedan od najvećih izazova, jer su u pitanju prevodi za koje, slično kao i kod medicinskih, je potrebno određeno znanje za određene oblasti, osim poznavanja jezika. Najčešće u ove prevode spadaju oblasti IT-a, građevinarstva, mašinstva, ekonomije, brojni akademski tekstovi, softveri, dokumentacije i uputstva o korišćenju mašina i mnogi drugi. Tu možemo svrstati i stručne govore koje je potrebno držati u drugim zemljama, kao i predavanja gostujućih profesora na brojnim Univerzitetima, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Bilo bi neozbiljno mučiti se sa stručnom terminologijom prevedenom putem interneta, zar ne?

Krajnje, ne smemo zanemariti ni usmeno konsekutivno i simultano prevođenje za koje se klijenti vrlo često obraćaju sprecijalizovanim prevodiocima. Gostovanja, konferencije, predavanja, prezentacije su samo neke od manifestacija gde je usmeni prevod neophodan. Ova vrsta prevođenja, ne samo da spada u najteže, već zahteva odličnu organizaciju i savršenu koncentraciju.

1 KOMENTAR

  1. Za stručne prevode je najbolje angažovati sudske prevodioce. Medicinska dokumentacija, stručni prevodi, dokumenti za školovanje u inostranstvu i slično treba da budu overeni od strane lica koje garantuje i to zakonski o tačnosti prevoda. Prevodilačke agencije ne mogu da pruže takvu garanciju

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime