Kako zaštiti voće pre i u vreme cvetanja?

0

Prolećno vreme je na teritoriji Topličkog okruga izazvalo naglo kretanje vegetacije u voćnjacima pa se stabla koštičavog voća sada nalaze u takozvanoj “fenofazi belih balona” sa 10 odsto otvorenih cvetova, kaže Aleksandar Petković poljoprivredni stručnjak za zaštitu bilja u Poljoprivredno stručno savetodavnoj službi Prokuplja.

Prema njegovim rečima cvetanja predstavlja najosetljiviju feno-fazu za razvoj prouzrokovača bolesti kao što su monilioze koštičavog voća.

Prouzrokovači monilioza se javljaju, pre svega kao patogeni cvetova i grančica, ali kao i prouzrokovači truleži, kaže Petković i dodaje da je kod nas to posebno izraženo na višnji, ali i na ostalom koštičavom voću šljivi, trešnji, kajsiji i breskvi.”

“Najveći gubici zbog monilioza nastaju usled truleži plodova, naročito kod šljiva, gde gubici u kišnim godinama budu i 50 odsto”, naglašava Petković i objašnjava da taj parazit napada cvetove nakon njihovog otvaranja, a preko žiga tučka i stubića patogen prodire unutar mladara, koji bivaju prstenasto zahvaćeni, što prouzrokuje njihovo sušenje.
Prema njegovim rečima mrka trulež plodova se jače javlja u vreme sazrevanja plodova i to učestalije kod šljive nego kod višanja.

Početni simptomi su najčešće u vidu manjih mrkih pega oko povreda i rana koje su najčešće napravili insekti. Prodiranjem u plod  patogen se širi i razmekšava mu tkivo što doprinosi da ti plodovi propadaju, zagađuju i druge plodove i slepljuju se za grane na kojima najčešće kasnije nastaju rak-rane”, ističe Aleksandar Petković.

On naglašava da se suzbijanje monilioza sprovodi agrotehničkim i hemijskim merama i da je u okviru ogrotehničkih mera veoma važno skinuti mumificirane plodove i orezati zaražene grane na kojima su oni slepljeni.

Primena fungicida je najefikasnija mera i ona se sprovodi   u dva navrata, neposredno pred otvaranje pupoljaka i pet do sedam dana kasnije, u punom cvetanju. U svim zasadima koštičavog voća koji su u fazama cvetanja, preporuka je da se pre padavina sprovede zaštita nekim od registrovanih fungicida kao što su Ciprodedž (ciprodinil) 0,05%, Neon (ciprodinil) 0,5 l/ha, Chorus 50 NJG (ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha,Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha,Akord, Lira, Tebukon 250 ENJ (tebukonazol) 0,75 l/h”a, podvlači fitofarmaceut Aleksandar Petković i naglašava da je primena insekticida u periodu cvetanja zakonom zabranjena.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime