Nadležni apeluju: Stop paljenju vatre na otvorenom

0

Prema Zakonu o zaštiti od požara (član 50. Zakona), spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka strogo je zabranjeno. Ukoliko dođe do požara, lice koje ga je izazvalo dužno je da vatrogasno – spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisom.

Ukoliko lice prekrši Zakon o zaštiti od požara, biće kažnjeno i novčanom kaznom od 10.000 dinara za fizičko, odnosno za prekršaj od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice.

Spaljivanjem biljnih ostataka dolazi do nekontrolisanih požara na otvorenom, koji nanosi velike materijalne štete i stradanje ljudi, zato sačuvajmo zemljište za buduće generacije!

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here