Nagradni literarni konkurs za kuršumlijske đake

0

Povodom obeležavanja praznika Svetog Save, Gradska biblioteka raspisuje nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola, na jednu od sledećih tema: „SVETI SAVA U MOM DOMU“, i „SVETI SAVA KAO SVETSKI PUTNIK I HODOČASNIK”. Po tri najbolja literarna sastava u svakoj kategoriji (mlađi, srednji, stariji) biće nagrađena umetničkim kaligrafijama Oca Grigorija sa likom Sv. Save, diplomama, i novčanim nagradama. Radove pod šifrom dostavljati Biblioteci, najkasnije do 23. januara ove godine.

Teme:

„SVETI SAVA U MOM DOMU“ – sa posebnim naglaskom na hrišćanskim porodičnim vrednostima, na duhu sabornosti i solidarnosti, na vrlini gostoljubivosti, na značaju tradicije i kontinuiteta porodičnih i nacionalnih vrednosti . Imati u vidu sva moguća značenja reči „dom“: kuća, porodica, domaće ognjište, zavičaj, domaće vaspitanje…, vera pravoslavna..

A) „SVETI SAVA KAO SVETSKI PUTNIK I HODOČASNIK „ :

Sastav bazirati na činjenici da je Sv. Sava u ono vreme dva puta pohodio Svetu zemlju , pa čak i Egipat i Arabiju. Sem toga posetio je Nikeju, Vizantiju, Bugarsku, a na Svetoj gori bio na samom izvorištu pravoslavne duhovnosti. Kao dragocen prtljag sa tih putovanja svom narodu doneo najvišu kulturu, i najvrednija duhovna i svetovna znanja i veštine tog doba. Može se pisati i o hipotetičkom onovremenom trećem Savinom putovanju, ili o njegovopm putovanju u našem vremenu.
Preporučena literatura za obe teme: Žitija Svetog Save od Domentijana i Teodosija, knjiga „Život Svetog Save“ – od Sv. Vladike Nikolaja Velimirovića , kao i narodna predanja i legende o Svetom Savi – posebno ona o Sv. Savi kao prerušenom /anonimnom putniku namerniku,

● Učesnici nagradnog literarnog konkursa: učenici kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola u sva tri uzrasta (od I do IV razreda, od Vdo VIII, i srednjoškolci),

● Rokovi i oprema radova: Literarni radovi treba da budu odštampani ćirilicom na A4 formatu , i dostavljeni u zatvorenoj koverti pod šifrom. Rešenje šifre treba da bude u zasebnoj koverti. Primarno se očekuju prozni sastavi, ali u obzir će uzeti i pesme. Dostaviti Biblioteci, poštom ili lično, najkasnije do 23. Janura 2018.god.

●Tročlani stručni žiri će radove vrednovati i ocenjivati prema sledećim kriterijumima :

– Jezičko- stilska korektnost i literarnost,
– Primerenost temi i istorijskoj misiji i značaju Svetog Save,
– Originalnost sadržaja i stanovišta, odnosno, oslobođenost od ustaljenih streotipa i šablona ,
– Autentičnost doživljaja i razumevanja Savinog lika i dela ,

●Nagrade :

Prema odlukam žirija, narodna biblioteka će dodeliti po 3 nagrade u svakoj kategoriji, i to:

Prva nagrada : Umetnička kaligrafija sa likom Svetog Save , – rad i poklon Oca Grigorija , nastojitelja Manastira Svetog Nikole , + diploma,

Druga nagrada: novčana nagrada + diploma,

Treća nagrada: novčana nagrada + diploma,

Stručni žiri i organizator zadržavaju pravo da pojedine nagrade uopšte ne dodele, ili da ih drugačije preraspodele u okvirima raspoloživog nagradnog fonda.

● Nagrade će biti uručene na posebnoj svečanosti u prostorijama Narodne bioblioteke, uoči Praznika Svetog Save.

Dodatne informacije u vezi Konkursa možete dobiti putem telefona 027 381-754, ili u samoj Biblioteci.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime