Novi izgled crkve Svete Trojice u Kuršumliji

1

Arhitektonski biro “Arh Design” iz Kuršumlije izradio je projekat rekonstrukcije crkve Sveta Trojica u Kuršumliji, a Top Novosti vam prenose kako je arhitekta Dejan Đorđević sa svojim timom uradio ovaj projekat uz osvrt na istoriju crkve koja je smeštena u centru grada.

Crkva Sv. Trojice nalazi se u centru grada. Crkva je sazidana 1902. godine. Na osnovu nekih zapisa, kuršumlijske kafedžije su inicirale njenu izgradnju i prikupljali sredstva, kako bi centar grada dobio svoje molitveno mesto. Ova crkva se znatno razlikuje od ostalih crkava ovog kraja po svojoj orijentalnoj arhitekturi i monumentalnosti. Arhitektura crkve bila je u prevazilaženju turskog uticaja. Godine 1938. sazidana je zvonara, sa leve strane od nje sazidan je parohijski dom.

Najpre, trebamo reći par reči o postojećem stanju crkve Sv. Trojice.

Kamen odnosno sokla crkve je u dosta lošem stanju. Deo kamena je otpao zbog jako niskih temperatura proteklih godina a deo se ruiniran iz istog razloga. Na određenim mestima možemo primetiti da je kamen otpao i zbog lošeg izvođenja radova. Vsina sokle na crkvi je različita i kreće se od h=60-90cm što je potrebno promeniti tj ujednačiti, navodi između ostalog arhitekta Dejan Đorđević.

Fasade je dosta dotrajala i na određenim mestima primećujem malter koji je otpao ili će otpasti u skorije vreme. Takođe, atika crkve je dotrajala i na određenim mestima u potpunosti otpala. Krovni pokrivač je delimično u lošem stanu tako da je potrebna i njegova zamena.

Potpuno ista situacija je  sa zvonikom koji je takođe predmet ovog idejnog projekta rekonstrukcije. Možemo primetiti da je fasada u još lošijem stanju nego sama fasada crkve. Takođe, potrebno je proveriti i zameniti dotrajale delove limarskih radova. Na samoj crkvi postoje olučne vertikale i horiznotale koje su postavljene u skorije vreme.

Zbog svega unapred navedenog potrebno je izvršiti detaljnu rekonstrukciju fasade crkve i zvonika kako bi crkva dobila potpuno novi izgled. Rekosntrukcija bi obuhvatila sledeće građevinske i građevinsko zanatske radove.

Novoprojektovano stanje:

Najpre je potrebno izvršiti  skidanje fasadnog sloja cementnog maltera sa zidova crkve i zvonika sve do sloja zida od pune opeke.. Skidanje maltera potrebno je izvršiti i sa venca (atike) crkve kako bi se izvršila priprema za izradu nove atike. Pored cementnog maltera takoše treba izvršiti skidanje dotrajalog i otećenog kamena sa sokle crkve.

Sav neupotrebljiv materijal je potrebno utovariti i odvesti na deponiju. Površine za skidanje maltera i kamena utvrdiće se na licu mesta u prisustvu predstavnika Crkvenog odbora i nadzornog organa. Postoji mogućnost  delimičnog uklanjanja maltera i kamena sa zidova crkve i zvonika, što znači da se deo kanema i maltera zadržava. Druga, realnija mogućnost je da se kamen i mater u potpunosti uklone sa zidova zbog svoje neupotrebljivosti.

Pre nego se započne postavljanje kamena i obrada fasada crkve potrebno je izvršiti zamenu dotrajalog i polomljenog crepa sa krova crkve.

Nakon krovopolagačkih radova portebno je izvršiti pripremu podloge za malterisanje crkve i zvonika a zatim i samo malterisanje. Malterisanje izvrštiti produžnim malterom razmere 1:3:9, površine predhodno isprskati retkim cementnim malterom. Nakon materisanja izvesti fasaderske radove odnosno bojenje i gletovanje fasadnih zidova u dva sloja i bojiti belom bojom.

Na kraju svih radova izvesti postavljanje kamena odnosno izradu sokle crkve u visini od h=100cm granitnim kamenom dimenzija prema želji Investitora. Granitni kamen lepiti lepkom TIP a Ceresit CM 16 ili sl. Podlogu je potrebno predhodno pripremitI a polaganje kamena izvesti ravno. Postavljen kamen fugovati masom TIP-a Ceresit CE 40. Na isti način izvesti postavljanje kamena na zidovima zvonika ali u vsini h=170cm, ističe arhitekta Dejan Đorđević.

Nakon izvođenja navedenih građevinskih i građevinsko zanatskih radova Crkva Sv. Trojice bi dobila sledeći izgled:

1 KOMENTAR

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime