Obaveštenje o izlaganju na uvid dela biračkog spiska za područje opštine Kuršumlija

0

Na osnovu člana 14, 15. i 21. Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku („Sl.glasnik RS“ br. 104/09 i 99/11); tačke 8. i 9. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl.glasnik RS“ br.15/12, 88/18,67/20, 40/21, 90/21 i 16/22); Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština 01 broj 013-2088/23 („Sl. Glasnik RS“, broj 95/23) od 01. novembra 2023.godine i Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike PR broj 163 („Sl. Glasnik RS“, broj 95/23) za 17. decembar 2023.godine, Opštinska uprava opštine Kuršumlija objavljuje obaveštenje o izlaganju na uvid dela biračkog spiska za područje opštine Kuršumlija.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Kušrumlija, izložen je u zgradi Opštinske uprave Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, I sprat, kancelarija br. 10.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtev za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Kuršumlija, mogu podneti Opštinskoj upravi svakog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 01. decembra. 2023. godine.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Kuršumlija (izabrano mesto glasanja) najkasnije do 25. novembra 2023. godine (pet dana pre zaključenja biračkog spiska).

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Nakon zaključenja biračkog spiska, građani mogu podneti zahtev za promenu podataka u biračkom spisku neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave najkasinije 72 sata pre održavanja izbora.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime