Opština Kuršumlija raspisuje konkurs za podsticajna sredstva iz programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja za 2023

0

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači koja imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Kuršumlija da mogu konkurisati za podsticajna sredstva iz programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području Opštine Kuršumlija za 2023 godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 50% od vrednosti investicije umanjenu za vrednost PDV-a

Konkurs je otvoren od 05.09.2023 god. do utroška sredstava predviđenim programom za 2023 godinu a najkasnije do 22.09.2023 god.

Konkurs za meru 104 upravljanje rizicima otvoren od 05.09.2023 god. do utroška sredstava predviđenim programom za 2023 godinu a najkasnije do 13.10.2023 god

O uslovima i načinu korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području Opštine Kuršumlija za 2023 godinu u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje sve informacije mogu se dobiti na tel. 027/385-892 i u kancelariji za poljoprivredu ul. Palih boraca 17 (preko puta parka)

U Kuršumliji, 04.09.2023 god.

Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj
Proleterskih brigana bb
Jovica Đinović Dipl. inž poljoprivrede

 

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju („Sl.Glasnik RS“ br. 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/16 i 35/2023) i člana 4 Odluke o osnivanju fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Kuršumlija („Sl. List Opštine Kuršumlija“ br.  26/8 i 4/09), saglasnosti Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede br.320-00-10314/2023-09 od 24 jula 2023 , opštinsko veće opštine Kuršumlija dana 28.07.2023 god. donelo je program podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kuršumlija na 2023 godinu na osnovu koga   raspisuje:

K O N K U R S O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PROGRAMA PODRŠKE POLJOPRIVREDNOJ POLITICI I POLITICI RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPŠTINE KURŠUMLIJA ZA 2023 GODINU U    CILJU UNAPREĐENJA  POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE                                                                                

Ovim programom utvrćuju se uslovi i način korišćenja sredstava programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području Opštine Kuršumlija i to:

 1.  Podsticaji se ostvaruju za meru 101 Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Šifra investicije Naziv investicije
101.1.1 Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza
101.1.10 Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.1.11 Mašine za đubrenje zemljišta
101.1.12 Mašine za setvu
101.1.13 Mašine za zaštitu bilja
101.1.14 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.1.15 Mašine za transport
101.1.16 Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.1.17 Mašine i oprema za navodnjavanje useva
101.1.2 Izgradnja kapaciteta za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
101.1.3 Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
101.1.4 Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
101.1.5 Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;
101.1.6 Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
101.1.7 Oprema za tretman papaka
101.1.8 Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
101.1.9 Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.2.1 Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa
101.2.10 Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.2.11 Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.2.12 Mašine za đubrenje zemljišta
101.2.13 Mašine za setvu
101.2.14 Mašine za zaštitu bilja
101.2.15 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.2.16 Mašine za transport
101.2.17 Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.2.18 Mašine i oprema za navodnjavanje useva
101.2.2 Izgradnja objekata za prikupljanje, obradu, pakovanje, skladištenje i odlaganje čvrstog stajnjaka, polutečnog i tečnog stajnjaka, uključujući instalaciju opreme
101.2.3 Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
101.2.4 Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
101.2.5 Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu st
101.2.6 Stočne vage, rampe za utovar i istovar i torovi za usmeravanje i obuzdavanje životinja
101.2.7 Oprema za tretman papaka
101.2.8 Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
101.2.9 Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
101.3.1 Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
101.3.2 Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
101.3.3 Izgradnja/rekonstrukcija kao i opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
101.3.4 Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva
101.4.1 Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze
101.4.10 Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i supstrata pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.11 Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)
101.4.12 Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda
101.4.13 Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda
101.4.14 Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda
101.4.15 Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda
101.4.16 Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta
101.4.17 Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju
101.4.18 Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza
101.4.19 Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.4.2 Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju
101.4.20 Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.4.21 Mašine za đubrenje zemljišta
101.4.22 Mašine za setvu
101.4.23 Mašine za sadnju
101.4.24 Mašine za zaštitu bilja
101.4.25 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.4.26 Mašine za transport
101.4.27 Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.4.28 Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva
101.4.3 Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite  u voćnjacima i višegodišnjim zasadima
101.4.4 Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada
101.4.5 Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.6 Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.7 Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.4.8 Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)
101.4.9 Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
101.5.1 Mašine za primarnu obradu zemljišta
101.5.10 Mašine i oprema za navodnjavanje useva
101.5.2 Mašine za dopunsku obradu zemljišta
101.5.3 Mašine za đubrenje zemljišta
101.5.4 Mašine za setvu
101.5.5 Mašine za sadnju
101.5.6 Mašine za zaštitu bilja
101.5.7 Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva
101.5.8 Mašine za transport
101.5.9 Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
101.6.2 Nabavka opreme za pčelarstvo
101.6.3 Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava

 

 

Pravo na podsticaje imaju:                                                                          –

         

Fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstva registrovanih u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, sa područja opštine Kuršumlija čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija najmanje 6 meseci.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 50% od vrednosti investicije umanjenu za vrednost PDV.

Minimalni iznos računa 10.000,00 dinara

Minimalni iznos po jednom korisniku je 10 000.00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom poljoprivrednom gazdinstvu od strane Opštine Kuršumlija je 100 000.00  dinara i to po sektorima:

– Sektor mleko ……………………..100.000,00din (za junice 50% bez pdv a maksimalno 50.000.00.dinara po jednom grlu starosti od 12 do 31 mesec, za šilježice, šilježane, dviske i dvisci 50% bez pdv a maksimalno 10 000.00 dinara po jednom grlu starosti od 6 do 18 meseci)

– Sektor meso ……………………….100.000,00din  (Za šilježice, šilježane, dviske i dvisci 50% bez pdv a maksimalno 10 000.00 dinara po jednom grlu starosti do 18 meseci, za nabavku suprasne nazimice starosti od 8-12 meseci u momentu izdavanja računa i nerasta  starosti do 10 meseci u momentu izdavanja računa 50% bez pdv a maksimalno           10 000.00 dinara po jednom grlu)

– Pčelarstvo…………………………..50.000,00 din.

– Voće, grožđe, povrće………….100 000,00 din

-Ostali usevi (žitarice industrisko bilje)100.000,00 din.

 

Kriterijumi i selekcije potencijalnih korisnika vršiće se na sledeći način:

 

Odobravanje sredstava vršiće se po redosledu podnošenja zahteva koji su potpuni tj. sadrže svu prateću dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev a do visine opredeljenih sredstava za svaku meru.

Potencijalni korisnici koji žive na istoj adresi odnosno imaju isto mesto prebivališta (supružnici i deca) mogu da konkurišu samo za jedno gazdinstvo.

Potrebna dokumentacija za sve vrste podsticaja

 1. Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava.(dobija se u kancelariji za ruralni razvoj)
 2. Fotokopija lične karte.
 3. Potvrda o aktivnom statusu registrovanog polj.gazdinstva za 2023 god.
 4. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinsta-podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
 5. Izvod iz registra o podacima strukture biljne proizvodnje
 6. Izvod iz registra o podacima životinja,
 7. Račun, fiskalni račun ili pisana izjava prodavca (proizvođača) da ne poseduje fiskalnu kasu, odnosno dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, otpremnica kao i garantni list o nabavci nove opreme na ime nosioca poljoprivrednog gazdinstva.
 8. 8. Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva
 9. 9. Račun, deklaracija o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala
 10. 10. Račun, pedigre(potvrda osnovne odgajivačke organizacije da je grlo umatičeno ili u postupku matičenja) i pasoš za nabavljeno grlo stoke prenet na ime nosioca polj.gazdinstva(kupca) i dokaz o prenosu sredstava sa kupca na prodavca, kao i potvrda o broju gajenih grla na gazdinstvu.
 11. Fotokopiju tekućeg računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kartona računa iz banke

Specifični kriterijumi

Sektor mleka

 • Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG 1 – 29 mlečnih krava;
 • U slučaju nabavke novih mašina i opreme za navodnjavanje prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG maksimalno 100 mlečnih krava;
 • U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih grla, prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3-100 kvalitetnih priplodnih grla goveda mlečnih rasa, odnosno 10-30 kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza.

Sektor mesa

 • Prihvatljivi korisnici su oni korisnici koji u Registru objekata (u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja- Službeni glasnik RS, 36-2017) imaju registrovane objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla priplodnih ovaca/koza i/ili manje od 30 priplodnih krmača i/ili manje od 100 tovljenika svinja u turnusu i/ili od 1.000-3.999 brojlera u turnusu.
 • U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih životinja prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3-100 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa, ili 10-30 kvalitetnih priplodnih grla ovaca/koza, ili 5-100 grla kvalitetnih priplodnih krmača.
 • Sektor proizvodnje komzumni jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti

U sektoru proizvodnje voća, grožđa, povrća, hmelja i cveća prihvatljivi korisnici treba da:

 • Sektor voća – poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra
 • Sektor povrća – poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.
 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 1,99 ha zemljišta pod hmeljem

Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)

 • Sektor žitarica i industrijskih useva – poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 49 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim usevima

Sektor pčelarstva

U sektoru pčelarstva prihvatljivi korisnici treba da imaju  5-500 košnica

 1. Podsticaji se ostvaruju za meru 104 upravljanje rizicima

Lista investicija u okviru mere:

Šifra investicije Naziv investicije
104.3 Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja

 

 

Pravo na podsticaje imaju:                                                                          –

         

Fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstva registrovanih u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, sa područija opštine Kuršumlija čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija najmanje 6 meseci.

Intenzitet pomoći: Iznos regresa za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, iznosi 40% vrednosti polise osiguranja umanjen za vrednost PDV.. Maksimalni iznos podsticaja po jednom korisniku iznosi 40 000,00 din

Potrebna dokumentacija za meru 104 Upravljanje rizicima

 1. Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava. za meru 104 Upravljenje rizicima (dobija se u kancelariji za ruralni razvoj)
 2. Fotokopija lične karte.
 3. Potvrda o aktivnom statusu registrovanog polj.gazdinstva za 2023 god.
 4. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinsta-podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
 5. Izvod iz registra o podacima strukture biljne proizvodnje

6.Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva

7 Kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine, a original se dostavlja na uvid

 1. Kopija potvrde o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja a original se dostavlja na uvid.
 2. Fotokopiju tekućeg računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kartona računa iz banke

Odobravanje sredstava vršiće se po redosledu podnošenja zahteva koji su potpuni tj. sadrže svu prateću dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev a do visine opredeljenih sredstava za svaku meru

Potencijalni korisnici koji žive na istoj adresi odnosno imaju isto mesto prebivališta (supružnici i deca) mogu da konkurišu samo za jedno gazdinstvo.

 1. Podsticaji se ostvaruju za meru 304 Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima

Lista investicija u okviru mere:

Šifra investicije Naziv investicije
304.5.3.1 Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda
304.5.3.2 Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda
304.5.3.3 Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
304.5.3.5 Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale
304.5.5.1 Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

 

Za investiciju 304.5.3.5  prihvatljiva investicija biće samo inoks i plastične posude.

Pravo na podsticaje imaju:                                                                          –

Fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstva registrovanih u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, sa područija opštine Kuršumlija čija se poljoprivredna imovina (zemljište, objekti i druge nepokretnosti) nalaze na području opštine, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija najmanje 6 meseci.

Intenzitet pomoći: Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 50% od vrednosti investicije bez PDV.

Minimalni iznos računa 10.000,00 dinara

Minimalni iznos po jednom korisniku je 10 000.00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom poljoprivrednom gazdinstvu od strane Opštine Kuršumlija je 100 000.00  dinara

Potrebna dokumentacija za meru 304 Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima

 1. Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava. za meru 304
 2. Fotokopija lične karte.
 3. Potvrda o aktivnom statusu registrovanog polj.gazdinstva za 2023 god.
 4. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinsta-podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
 5. Izvod iz registra o podacima strukture biljne proizvodnje
 6. Račun, fiskalni račun ili pisana izjava prodavca (proizvođača) da ne poseduje fiskalnu kasu, odnosno dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, otpremnica i garantni list o nabavci nove opreme na ime nosioca poljoprivrednog gazdinstva

7.Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne starije od tri meseca od dana podnošenja zahteva

 1. Fotokopiju tekućeg računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili kartona računa iz banke

Kriterijumi i selekcije potencijalnih korisnika vršiće se na sledeći način:

Odobravanje sredstava vršiće se po redosledu podnošenja zahteva koji su potpuni tj. sadrže svu prateću dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev a do visine opredeljenih sredstava za svaku meru.

Potencijalni korisnici koji žive na istoj adresi odnosno imaju isto mesto prebivališta (supružnici i deca) mogu da konkurišu samo za jedno gazdinstvo.

Specifični kriterijumi

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća, odnosno 0,1- 50 ha cveća, odnosno 0,2-100 ha vinove loze Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom prostoru

Konkurs je otvoren od 05.09.2023 god. do utroška sredstava predviđenim programom za 2023 godinu a najkasnije do 22.09.2023 god.

            Konkurs za meru 104 upravljanje rizicima otvoren od 05.09.2023 god. do utroška sredstava predviđenim programom za 2023 godinu a najkasnije do 13.10.2023 god      

Konkurs objaviti na oglasnoj tabli opštinske uprave i oglasnim tablama mesnih kancelarija,opštinskom sajtu i lokalnim sredstvima informisanja

Korisici koji nisu namenski iskoristili podsticajna sredstva programa podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija iz predhodnih godina neće ostvariti pravo  za podsticajna sredstva po konkursu programa podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području opštine Kuršumlija  za 2023 godinu.

Posle administrativne kontrole, prihvatljivi zahtevi će biti provereni terenskim obilaskom gazdinstava potencijalnih korisnika od strane komisije fonda za razvoj poljoprivrede.

Nakon obrade formulara zahteva od strane organa lokalne samouprave,Fonda za razvoj poljoprivrede, sredstva će biti odobrena korisnicima koji ispunjavaju uslove

Korisnik kome se odobre podsticajna sredstva potpisuje Ugovor sa Opštinom Kuršumlija u roku od 15 dana od dana obrade dokumentacije, kojim se definišu prava i obaveze ugovornih strana

Korisnici podsticajnih sredstava ne smeju otuđiti nabavljenu opremu,kupljena grla stoke, najmanje tri godine od dana potpisivanja ugovora. Za podignute voćne zasade, jagodičastog voća ne sme ukloniti zasad najmanje tri, a za ostalo voće najmanje pet godina.

Ukoliko dođe do otuđenja opreme,grla stoke,ili uništenja voćnog zasada nosioca poljoprivrednog gazdinstva dužan je da iznos podsticaja vrati fondu za razvoj poljoprivrede Opštine Kuršumlija odmah po utvrđivanju nastanka otuđenja.

Konkursna dokumentacija se podnosi u: Kancelariji za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštine Kuršumlija, Ulica Palih boraca br 17

Informacije na  telefon  (027) 385 892  i kancelariji za ruralni razvoj ul.Palih Boraca 17 (preko puta parka) svakog radnog dana od 07-15č.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Opština Kuršumlija-fond za poljoprivredu zadržava pravo izmene i ispravke konkursa.

Predsednik opštine  Kuršumlija

Vojimir Čarapić dipl. pravnik

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime