Potpisan protokol o primopredaji opreme za reciklažu

0

U kabinetu predsednika opštine, predstavnici nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ u okviru projekta IMPACT, zamenik predsednika opštine Kuršumlija – Nebojša Jović i direktor JPKD “Toplica“ – Vojimir Čarapić potpisali su protokol o primopredaji opreme za reciklažu.

Zamenik predsednika opštine – Nebojša Jović,pozdravljajući vođu IMPACT projekta– Klausa Schmidt-a,istakao je da Opština Kuršumlijaveliku zahvalnost dugujepomenutoj organizacijiza sve aktivnosti koje su do sada realizovane, naglašavajući da naša opština nastoji da postane turistička regija, sa bogatim prirodnim potencijalima, ali da bez kulture ponašanja svih građana u delu odlaganja otpada i čistoće grada i okoline to nije moguće postići.

Vođa projekta Klaus Schmidt zahvalio je predstavnicima lokalne samouprave na dosadašnjoj saradnji i tom prilikom istakao da se posebno raduje novoj fazi projekta, dodajući da su se dosadašnje aktivnosti bazirale uglavnom na izgradnji kapaciteta opštinske radne grupe.

„Ovo je početak drugog dela projekta, koji će biti usmeren ka materijalnoj strani.Prvi deo projekta odnosio se uglavnom na obuke zaposlenih, studijska putovanja, konsultanske usluge, a sada se prelazi na konkretniji deo projekta, gde je prvi deo druge faze nabavka materijla za reciklažu“, istakao je Schmidt napomenuvši da se počinje sa uspostavljem reciklažnih ostrva, štoće svakako biti jedan dugoročan proces, koji ćeobuhvatati više faza i biti usmeren ka upravljanju otpadom, na njegovu ponovnu upotrebu, reciklažu i pretvaranje otpada u resurs, koji će moći da se proda i na taj način zaraditi novac, a sve u cilju  smanjenja troškova, koji su neophodni za savremeno upravljenje otpadom.

Prvi korak u budućnosti je osnivanje reciklažnog dvorišta, potom uvođenje komunalnog kompostiranja, znači ne samo kompostiranja u domaćinstvima. Postoji  mogućnost da se kasnije u Opštini Kuršumlija organizuje postrojenje za proizvodnju bio gasa, odnosno pretvarenje biorazradivog otpada u gas.

Nakon zvaničnog potpisivanja protokola predstavnici GIZ-a, zamenik predsednika opštine Kuršumlija – Nebojša Jović i direktor  JPKD“Toplica“ Vojimir Čarapić obišli su plato gradske pijace na kojoj je smeštena nova oprema za reciklažu.

Tim povodom, direktor JPKD“Toplica“ Vojimir Čarapić,izjavio je da u okviru IMPACT projekta – upravljanje otpadom i otpadnim vodama, koji sprovodi nemačka organizacija GIZ, Opština Kuršumlija učestvuje kao jedana od pet pilot opština, dok komunalno preduzeće „Toplica“ima značajnu ulogu.U 2016. godini nabavljena je oprema za selekciju otpada, u vrednosti od dva miliona dinara, mini linija za selekciju otpada, 30 kontejnera za odlaganje biološkog otpada, 30 kontejnera za odlaganje stakla, papira i kartona i oko 200 kanti za otpad iz domaćinstava i škola. Komunalno preduzeće ima svoju presu koja služi za pakovanje ambalaže i posebno vozilo za sakupljanje pomenutog otpada. Čarapić je tom prilikom dodao da je veoma zadovoljan dosadašnjom saradnjom,  koja je bila na izuzetnom niovu, te se iskreno nada da će tako nastaviti i u budućnosti.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime