Realizovan projekat kojim je izvršena rekonstrukcija OŠ „Miloje Zakić“

0

Opština Kuršumlija je realizovala projekat „Ka ekološki odgovornoj i održivoj zajednici kroz primenu koncepta energetske efikasnosti“ koji je finansirala Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko Evropskog PROGRES-a kojim je izvršena kompletna rekonstrukcija OŠ „Miloje Zakić“ u Kuršumliji.

Projekat „Ka ekološki odgovornoj i održivoj zajednici kroz primenu koncepta energetske efikasnosti“ predstavlja potpuno novi pristup u izgradnji i rekonstrukciji objekata javne namene, energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine.

Glavni nosilac projekta je opština Kuršumlija koja je u saradnji sa OŠ “ Miloje Zakić” kao i predstavnicima ostalih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač opština radila na realizaciji projekta. Projekat je trajao dvanaest meseci, počevši od avgusta 2016.god. Vrednost projekta je 146.943.64 EUR od čega je Evropski PROGRES isti sufinansirao sa 100.000.00 EUR.

Izvršena je energetska sanacija OŠ “ Miloje Zakić” I Faza-učionički blok. Radovi su obuhvatili potpunu zamenu spoljne stolarije, termo izolaciju i izradu fasade, tavansku izolaciju, zamenu krovnog pokrivača i izradu gromobranske instalacije. Vrednost izvedenih radova je 120.909.25 EUR.

Energetsku sanaciju objekta pratile su i druge aktivnosti od izuzetnog značaja. Urađen je Program energetske efikasnosti sa akcionim planom opštine Kuršumlija 2018-2020.godine koji definiše pravce delovanja opštine Kuršumlija na podizanju energetske efikasnosti objekata javne namene. Pored toga poseban akcenat je stavljen na jačanju institucionalnih kapaciteta i drugim merama efikasnog korišćenja energije. Program energetske efikasnosti je jedan od uslova pristupa domaćim i inostranim donatorskim sredstvima za unapređenje energetske efikasnosti.

Pripremljena je Odluka o formiranju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost koja se zasniva na opredeljenju opštine Kuršumlija da obezbedi uslove za primenu osnovnih načela na kojima se zasniva efikasno korišćenje energije.

Pripremljeni su i Pravilnik o izradi plana održavanja javnih objekata i Pravilnik o energetskom bilansu i obaveznom godišnjem izveštavanju.

Sve aktivnosti predviđene projektom „Ka ekološki odgovornoj i održivoj zajednici kroz primenu koncepta energetske efikasnosti“ su završene ali realizovane aktivnosti i postignuti rezultati imaju dugoročni efekat na primenu i dalji razvoj koncepta energetske efikasnosti, navode u Opštini Kuršumlija.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime