Stručna služba za poljoprivredu opštine Kuršumlije: Strogo zabranjeno tretiranje hemijskim sredstvima biljaka u cvetu

0

Stručna služba za poljoprivredu Opštine Kuršumlija obaveštava voćare koji poseduju voćnjake na teritoriji naše opštine, da je zakonom strogo zabranjeno tretiranje hemijskim sredstvima biljaka u cvetu.

Upotreba hemijskih sredstava za zaštitu bilja, otrovnih za pčele za vreme pčelinje paše, može se vršiti samo ako se prethodno obaveste držaoci pčela o mestu i vremenu upotrebe sredstava otrovnih za pčele, načinu upotrebe, ugroženom području i vremenu trajanja otrovnog sredstva.

Poljoprivredni proizvođači koji prskaju bilje su dužni da o tome obaveste okolne pčelare ili Društvo pčelara, najmanje dva dana pre tretiranja. Obaveštenje o upotrebi hemijskih sredstava se može dati preko sredstava javnog informisanja a obavezno lično obaveštavanje držaoca pčela.

Ugroženi su svi pčelinjaci koji se nalaze na manje od 5 km od tretirane površine. Takođe nije dozvoljeno prskati na udaljenosti manjoj od 60 metara od pčelinjaka i u periodu od 10 do 17 časova dok traje aktivnost pčela. Paziti i da pčele na putu do paše ne prolaze kroz oblak pesticida.

Obavešteni pčelari moraju svoja društva da zatvore ili privremeno izmeste.

Ako lice upotrebi sredstva otrovna za pčele bez prethodnog obaveštenja držaoca pčela, dužno je da nadoknadi štetu koja bi nastala uginućem pčela.

Ako držalac pčele ne preduzme mere za zaštitu pčela ne može tražiti naknadu koja bi nastala uginućem pčela.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime