Sutra licitacija u Bolnici  

0

Opšta bolnica  „Dr Aleksa Savić” Prokuplje oglašava licitaciju:

PREDMET PRODAJE: Mamografski uređaj SENOGRAPHE 800 T, GE,  inv. br. 417 id broj 481;

Početna cena predmeta prodaje: 300.000,00 dinara. U cenu nije uračunat PDV.

Zainteresovani ponuđač pre licitacije može neposredno da izvrši razgledanje navedenog sredstva  koje se nalazi u Službi radiološke dijagnostike.

Zainteresovani ponuđač za učešće na licitaciji dužan je da uplati iznos od 2.000,00 dinara na tekući račun  840-827667-36 Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić” Prokuplje ili na blagajni Opšte bolnice.

Učesnici licitacije u obavezi su da pola sata pre početka licitacije prilože dokaz o uplati za učešće na licitaciji.

Licitacija će se održati ako se jave najmanje dva učesnika na licitaciji.

Na licitaciji biće izabran licitant koji da najpovoljniju cenu.

Licitantu koji ne dobije na licitaciji vratiće se uplaćeni iznos.

Izabranom licitantu koji odustane uplaćeno učešće za licitaciju se neće vratiti, a Ugovor o kupovini zaključiće se sa sledećim licitantom.

Licitacija će se održati dana 15.12.2015. godine sa početkom u 10 časova u Upravi Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić” Prokuplje.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime