Toplička Gračanica

0

Crkva Svetog Arhanđela Mihaila i Gavrila u Kondželju, opština Prokuplje, podignuta 1899. godine, ima status spomenika kulture.

Podignuta je u periodu od 1893. do 1899. godine, po predanju, na temeljima jedne starije crkve, koja datira iz vremena autokefalne Srpske Svete Crkve (1219—1321), a veruje se da je osnivač Milan Toplica, srpski vlastelin i kosovski junak. Iako predstavlja hram Svetih arhangela Mihaila i Gavrila, crkvena slava je 26. jula, odnosno dan kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Gavrila.

Tokom svog postojanja crkva je više puta opravljana i obnavljana. U narodu je poznata kao Toplička Gračanica, jer izgledom podseća na ovu zadužbinu kralja Milutina.

Predstavlja jednobrodnu građevinu, trikonhonalne osnove sa tri oltarske apside na istoku, sa jednim centralnim i četiri manja kubeta. Na zapadu iznad priprate je zvonik, a sa bočne strane po jedan vestibul.

Posvedočene su tri starije freske u unutrašnjosti crkve i pretpostavka je da su, kao i ikonostas, delo majstora iz radionice Avrama Dičova.

Crkva je ponovo freskopisana od 2000. godine. Živopisci su Dobrica Kostić i Branka Aćimović-Grčić iz Beograda. Pored crkve u periodu od 1992. do 1999. godine sagrađen je konak.

(Autor fotografije: Igor Ristić)

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here