Treća jedinica civilne zaštite u Kruševcu

0

Povodom Dana civilne zaštite, prvog marta, u Kruševcu je formirana treća jedinica ovog sektora za radiološko hemijsko biološku zaštitu.

Sedmodnevnu obuku na poligonima Centra atomsko biološko hemijske zaštite završilo je 25 pripadnika ove jedinice. Ovo je prvo formirana ovakva jedinica civilne zaštite nakon više od 20 godina.

Neki od pripadnika već imaju iskustva, jer su veliku pouku stekli prošle godine tokom poplava, a sada su mnogo spremniji u slučaju takvih nezgoda.

Nacionalni trenažni centar Sektora za vanredne situacije Srbije planira da formira još 26 jedinica civilne zaštite.

Uverenja za najteže situacije

Načelnik centra za vanredne situacije Kruševac Aleksandar Lazarević danas je uručio uverenja 25 – orici polaznika obuke. Ova bi jedinica delovala nakon akcidentnih dogadjaja.

Od 2013. godine, u organizaciji Nacionalnog trening centra, Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, na području Srbije obučeno je 1550 polaznika, vojnih obveznika, koji bi bili angažovani u slučaju RHB akcidenata.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime