Uspešna realizacija projekta pomoći starima i nemoćnima u Kuršumliji

0

Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije u saradnji SO-Kuršumlija, Ministarstvom rada,zapošljavanja i socijalne politike i Nacionalnom službom za zapošljavanje reaalizuje projekte pomoci u kući za 80 korisnika starih lica i osoba sa invaliditeom i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u kome je upošljeno za 33 lica.

– Projekti su vezani za pomoć u kući i nege za stara lica i osoba sa invaliditetom koji su akreditovani u Zavodu za socijalnu zaštitu Srbije, kao i obučenih lica od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, kao projekat za 8 zaposlenih osoba sa invaliditetom koji rade na programu javnih radova koji se realizuje u saradnji sa JP Sportsko poslovnim centrom Kuršumlija, kaže Marko Filipović, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija.

Filipović kaže da se radi o važnim projektima pomoći u kući za osobe invaliditetom i stara lica, Filipović ističe da se 4 projekta realizuju u narednih četiri I šest meseci i da posebnu zahvalnost i podršku duguje SO-Kuršumliji koja podržava projektne aktivnosti udruženja i pokazuje dobar primer saradnje udruženja i lokalne samouprave koja je stala iza ovih projekata.

On je naglasio da 33 lica od čega 8 osoba sa invaliditetom, i 25 gerentodomaćica rade u okviru 4 projekta pomoći u kući starim licima i osobama sa invaliditetom. Jedan projekat je odobren od strane Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike u kojem je nosilac projekta kuršumlijska opština na kojem radi 5 geronto domaćica na period od 6 meseci dok je drugi od strane Nacionalne službe za zapošljavanja koji se finansira preko javnih radova od strane SO-Kuršumlija gde je upošljeno 13 lica na period od 6 meseci, zatim projekat javnih radova NSZ u kome radi 7 geronto domaćica na 4 meseca, kao i projekat za 8 osoba sa invaliditetom NSZ sa zapošljavanje i socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom. U okviru projekta obuhvaćeno je 80 korisnika starih lica i osoba sa invaliditetom.

Istovremeno, predsednik Opštine Kuršumlija, Radoljub Vidić ističe dobru saradnju sa Udruženjem osoba sa invaliditetom Kuršumlije i predsednikom udruženja Markom Filipovićem za uspešnu realizaciju projekata iz oblasti socijalne zaštite i unapredjenja položaja marginalizovanih grupa, osoba sa invaliditetom i starih lica kojima se bavi udruženje. I da u skladu sa lokalnim akcionim planom podsticanja zapošljavanja kao i unapređivanja položaja marginalizovanih grupa, starih lica i osoba sa invaliditetom podsticalo da se u prethodnim godina uspešno realizuje partnerstvo sa udruženjima na lokalnom nivou.

Obrazac prijave zahteva za pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom možete dobiti u kancelariji Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija kao i na web portalu Opštine Kuršumlija.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime