Uspešna saradnja Udruženja osoba sa invaliditetom i Opštine Kuršumlija

0

U okviru projekata Pomoć u kuci za stara lica i osobe sa invaliditetom  Udruženje osoba sa invaliditetom Kuršumlije u saradnji Opštinom Kuršumlija, Ministarstvom rada,zapošljavanja i socijalne politike i Nacionalnom službom za zapošljavanje reaalizuje projekte pomoci u kuci za   80 korisnika starih lica i osoba sa invaliditeom u kome je upošljeno za osamnaest lica.

Radi se projektima pomoći u kući i nege za stara lica i osoba sa invaliditetom koji su akreditovani u Zavodu za socijalnu zaštitu Srbije, kao i obučenih lica od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sa druge strane, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija, Marko Filipović kaže da se radi o važnim projektima pomoći  u kući za osobe invaliditetom i stara lica, Filipović ističe da se oba projekta realizuju u narednih šest meseci i da posebnu zahvalnost  i podršku duguje  lokalnoj samoupravi koja podržava projektne aktivnosti udruženja i pokazuje dobar primer saradnje udruženja i lokalne samouprave koja je stala iza ovih projekata.

Filipović je naglasio da osamnaest gerentodomaćica rade u okviru dva projekta pomoći u kući starim licima i osobama sa invaliditetom. Jedan projekat je odobren od strane Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike u kojem je nosilac projekta SO-Kuršumlije  na kojem radi 5 geronto domaćica na period od 6 meseci dok je drugi od strane Nacionalne službe za zapošljavanja koji se finansira preko javnih radova od strane Opštine Kuršumlija  gde je upošljeno 13 lica  na period od 6 meseci.U okviru ova dva projekta obuhvaćeno je 80 korisnika starih lica i osoba sa invaliditetom.

Predsednik kuršumlijske opštine Radoljub Vidić pohvaljuje i ističe dobru saradnju sa Udruženjem osoba sa invaliditetom Kuršumlije i predsednikom udruženja Markom Filipovićem za uspešnu realizaciju projekata iz oblasti socijalne zaštite i unapredjenja položaja marginalizovanih grupa, osoba sa invaliditetom i starih lica kojima se bavi udruženje. I da u skladu sa lokalnim akcionim planom podsticanja zapošljavanja kao i unapređivanja položaja marginalizovanih grupa,  starih lica i osoba sa invaliditetom podsticalo da se u prethodnim godina uspešno realizuje partnerstvo sa udruženjima na lokalnom nivou.

Po zadnjem popisu stanovništva  u opštini živi 21.606. stanovnika, od toga je 5.111. starih lica, odnosno 12,5% starih lica i osoba  sa invaliditetom  Broj starih lica  koja nemaju redovna mesečna primanja je 1847. Smisao ovih projekta jeste da se život starih  lica i osoba sa invaliditetom  ove ciljne grupe učine čovečnijim, boljim i lepšim ističe Filipović. Projektom se pružaju usluge starim licima  i osobama sa invaliditetom u cilju preovladavanja staračkih teškoća, hroničnih bolesti, invalidnosti,  vraćanje optimizma, stvaranje osećanja pripadnosti grupi, bolje uklapanje u socijalnu sredinu, podsticanje i usmeravanje susedske i srodničke solidarnosti.

Projekat se bavi problemima starih lica i  osoba sa invaliditetom na teritoriji Kuršumlije. Činjenica je da veći broj starih lica i osoba  sa invaliditetom ima osećaj usamljenosti, izolacije i odbačenosti. Iskustva govore da veliki broj starih  lica sa invaliditetom bez porodičnog staranja, kojima je usled starosti, teže pokretljivosti, hronične bolesti, invalidnosti i dr. neophodna pomoć drugih lica  kako u kupovini namirnica, spremanju hrane, održavanju higijene stana, plaćanju računa i dr. tako i u ostvarivanju komunikacije i stvaranju osećaja da nisu odbačeni od strane društva.

Obrazac prijave zahteva za pomoć u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom možete dobiti u kancelariji Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlija kao i na web portalu Opštine Kuršumlija:  www.kursumlija.org

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime