„Društva Roma“ Prokuplje podržalo promociju socijalne inkluzije među mladima

0

U svečanoj sali Grada Prokuplja održana je konferencija, na kojoj su predstavljeni rezultati realizovane ideje „Društva Roma“ u Prokuplju, pod nazivom „Aktiviraj se protiv mržnje – inicijativa za promociju inkluzivnog društva u ruralnim sredinama na teritoriji grada Prokuplja“.

Inicijativa je realizovana u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije i Fondacijom „Jelena Šantić“. Cilj ove inicijative bio je promocija društvene uključenosti, kohezije, uzajamnog prihvatanja i interkulturalizam, kao i kako graditi mirno i inkluzivno društvo, a ona je sprovedena u periodu od aprila do jula 2023. godine.

“Naš projekat „Aktiviraj se protiv mržnje – inicijativa za promociju inkluzivnog društva u ruralnim sredinama na teritoriji grada Prokuplja“, bio je fokusiran na promociju socijalne inkluzije i interkulturalizam među mladima, koji dolaze iz tri velika seoska područja na teritoriji grada Prokuplja, a to su Žitni Potok, Džigolj i Berilje. Na ovim projektnim aktivnostima, koje su okupile mlade iz romskih i srpskih zajednica, pokazali smo važnost izgradnje kohezivnog društva, kao i koja je njihova uloga u procesu i važnosti življenja u mirnom i otvorenom okruženju. Direktnim kontaktom sa mladima želeli smo da ih edukujemo da sami utiču na negativne efekte diskriminacije, društvene isključenosti i govora mržnje“, rekao je zamenik predsednika „Društva Roma“ Prokuplje, Goran Hasanović i dodao da je u okviru ove inicijative održan dvodnevni trening, kojim je bilo obuhvaćeno 20 mladih iz pomenutih seoskih područja.

Kako je neveo, u okviru treninga su obrađivane teme, koje se odnose na diskriminaciju, govor mržnje, predrasude i stereotipe, zakonsku regulativu i položaj romske nacionalne manjine. Inicijativa, pod nazivom „Aktiviraj se protiv mržnje – inicijativa za promociju inkluzivnog društva u ruralnim sredinama na teritoriji grada Prokuplja“, sadržala je i kreativne radionice za mlade Rome, ali i one koji ne pripadaju ovoj društvenoj zajednici.

“Edukovani mladi, posle treninga su organizovali po pet radionica, u svakom seoskom području obuhvaćenom ovim projektom. Oni su ovom prilikom informisali i edukovali druge mlade ljude o problemu diskriminacije društveno osetljivih grupa, važnosti poštovanja jednakosti i ljudskih prava, kao i na koji način mogu doprineti podizanju svesti, u njihovim zajednicama o ovom problemu, kroz korišćenje kreativnih sredstava. Učestvovalo je 45 mladih ljudi, koji su kreirali koncept fotografije sa porukama o zajedničkom životu, miru, interkulturalnosti i toleranciji, istakao je Hasanović i naglasio da su učesnici treninga, radionica i volonteri „Društva Roma“ Prokuplje, na dan gradske slave u našem gradu, zajedno sproveli kampanju za promociju jednakosti i ljudskih prava i organizovali jednu lokalnu akciju, kojom su pozvali sve ljude na međusobno poštovanje, razumevanje i uvažavanje.”

Konferenciji, na kojoj su predstavljeni rezultati ove inicijative, prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave, većnik za socijalna pitanja Tijana Sredojević i koordinator lokalne samouprave za pitanja Roma, Miladin Milosavljević, kao i predsednik „Društva Roma“ u Prokuplju Dejan Živković.

Oni su se ovom prilikom složili, da pomoć lokalne samouprave nije izostajala uvek kada je bila potrebna ovom društvu, kao i da će se saradnja kroz svu moguću podršku i ubuduće nastaviti.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime