Kazna kućnog zatvora: Kako se sprovodi i za koja krivična dela se izriče?

0
zatvor
Image by Freepik

Krivični zakonik Republike Srbije omogućava opciju izdržavanja kazne kućnog zatvora za lakša krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora do godinu dana.

 Ova kazna omogućava zatvorenicima da kaznu izdržavaju u svojim domovima, uz nošenje elektronskog aparata poznatog kao nanogica. Međutim, da bi se ova kazna dodelila, moraju da budu ispunjeni određeni uslovi.

 Više o tome šta podrazumeva kazna kućnog zatvora i kada se dodeljuje, saznaćete u nastavku. 

Pojam, uslovi i primena kućnog zatvora

Kazna zatvora u kućnim uslovima je poznata po svom kolokvijalnom nazivu, iako se u Krivičnom zakoniku Srbije ta terminologija ne koristi. Uvedena je izmenama Krivičnog zakonika 2009. godine i odnosi se na kaznu zatvora koja se služi u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, bez obzira da li je to njegov stan ili stan u kome živi kao podstanar.

U kućnim uslovima, uz osnov da osuđeni nije prethodno osuđivan za teška dela i da je delo učinjeno iz nehata, sud ima diskreciono pravo da odluči da li će se kazna do godinu dana izvršavati.

U slučaju teških dela protiv bezbednosti saobraćaja, važno je da izvršilac nije pobegao s mesta nesreće, da je pružio pomoć žrtvi, da se držao odgovorno i nije pokušao da izbegne odgovornost.

Čak i lica koja su iz nehata izazvala saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom mogu da dobiju ovu kaznu, pod uslovom da ispunjavaju navedene uslove. 

Krivične sankcije u pravosudnom sistemu Srbije

U pravosudnom sistemu Srbije postoje četiri vrste krivičnih sankcija:

 • Novčana kazna,
 • Oduzimanje vozačke dozvole,
 • Rad u javnom interesu,
 • Kazna zatvora.

Ako se smatra da će jedna od prve tri sankcije uticati na promenu ponašanja okrivljenog i sprečiti ponavljanje krivičnog dela, kazna zatvora se može izbeći. Ipak, u nekim slučajevima je ona neizbežna.

Ukoliko je za krivično delo predviđena kazna zatvora do godinu dana, ona se može preinačiti u kućni zatvor. Izdržavanje kazne zatvora kod kuće je olakšica za državni budžet, rasterećuje prenatrpane zatvorske kapacitete i pozitivno utiče na resocijalizaciju osuđenog lica.

Pre nego što odluči o izvršavanju kazne kućnog zatvora, sud mora da proveri da li postoje tehnički uslovi, koji obuhvataju priključak za električnu energiju, telefonski priključak, dokaz o izmirenim dugovanjima za ove usluge i saglasnost vlasnika nepokretnosti u kojoj će se kazna izvršavati. 

Kome se izriče kućni zatvor u Srbiji?

U Srbiji, osobe koje nisu ranije osuđivane, kao i one koje su osumnjičene samo za neovlašćeno držanje opojnih droga, često dobijaju kaznu zatvora u kućnim uslovima.

Za ovakva dela propisana je kazna do tri godine zatvora ili novčana kazna, zbog čega se često izriče kućni zatvor u trajanju od šest do maksimalno 12 meseci. Ova mera se takođe izriče za krađe i teške krađe, kao i za teška dela protiv bezbednosti saobraćaja i izazivanje opšte opasnosti.

Povratnici mogu da dobiju kaznu zatvora u kućnim uslovima, u zavisnosti od toga kako su se držali posle prethodnog dela i koliko je vremena prošlo od tada.

Iskustva građana koji su na ovaj način izvršavali kaznu zatvora su različita, pri čemu zaposlena lica mogu da idu na posao tokom izdržavanja kazne, osim ako je krivično delo povezano sa radom. 

Kako funcioniše elektronski nadzor?

U slučaju kada se određuje kazna zatvora koja se služi u kućnim uslovima, elektronski nadzor nije obavezan, ali se može primeniti. Kontrolom ovog vida kazne se bavi posebna poverenička služba u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pri Ministarstvu pravde.

Oni koriste elektronske uređaje kako bi proverili da li se lice nalazi na adresi na kojoj treba da bude. Pokušaj uklanjanja uređaja će biti odmah otkriven.

Postoje i slučajevi kada okrivljeni ne poseduje elektronski uređaj, odnosno nanogicu, pa se njihov nadzor obavlja na drugi način.

Policija je ta koja kontroliše osuđenika tako što proverava da li se nalazi na svojoj adresi i pozivanjem telefonom.

Ipak, kažnjavanje zatvorom u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora je izuzetno retko.

Ovo se obično događa samo kada tužilaštvo ne insistira na elektronskom nadzoru, jer sud ne može da odredi kaznu koja je veća od one koju traži tužilaštvo, a to bi moglo da bude nepovoljno za optuženog.

U takvim situacijama, sud može samo da umanji kaznu ili oslobodi optuženog.

Važno je napomenuti da se u oba slučaja okrivljeni mora pridržavati određenih pravila i ograničenja koje određuje sud. U slučaju kršenja ovih pravila, postoji mogućnost da se kazna kućnog pritvora poništi, a optužena osoba odsluži kaznu u zatvoru. 

Kada je dozvoljeno napuštanje prostorija?

Osobe koje izdržavaju kaznu zatvora u kućnim uslovima mogu da napuste prostorije samo ako im to odobri direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Ukoliko dobiju odobrenje, mogu provesti najviše dva sata dnevno van stanovanja, između sedam i 17 časova, ili zbog opravdanih razloga, kao što su:

 • Pružanje medicinske pomoći,
 • Odlazak na posao,
 • Školovanje,
 • Poziv državnog organa,
 • Obaveza staranja o porodici,
 • Sezonski poljoprivredni radovi,
 • Venčanja.

Postoji samo nekoliko izuzetaka kada osoba osuđena na kućni pritvor može napustiti prostorije bez odobrenja, a to su hitna medicinska intervencija ili sprečavanje ozbiljne opasnosti po život, zdravlje ljudi ili imovinu većeg obima.

U ovom slučaju, punomoćje advokata može biti od velike pomoći, jer da bi mu se odobrilo da napusti prostorije osuđenik prvo mora da podnese molbu Upravi.

Kazna kućnog zatvora u Srbiji: Alternativa zatvorskoj kazni

Kazna kućnog zatvora predstavlja jednu od mogućnosti izdržavanja kazne zatvora za lakša krivična dela u pravosudnom sistemu Srbije.

Ova kazna se primenjuje u slučajevima kada se smatra da će uticati na promenu ponašanja okrivljenog i sprečiti ponavljanje krivičnog dela, a istovremeno se rasterećuju prenatrpani zatvorski kapaciteti.

Ipak, da bi se ova kazna dodelila, moraju biti ispunjeni određeni uslovi. Takođe, osobe koje izdržavaju ovu kaznu moraju da se pridržavaju određenih pravila i ograničenja, a kazna može biti poništena u slučaju njihovog kršenja.

Ukupno gledano, kazna kućnog zatvora predstavlja alternativu zatvorskoj kazni, koja je ujedno i efikasan način ka resocijalizaciji osuđenih lica.

 

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime