KOALICIJA DOSTA! EVROPSKI PUT predala žalbu Višem sudu povodom rešenja GIK o odbijanju izborne liste

0

KOALICIJA DOSTA! EVROPSKI PUT predala je Žalbu Višem sudu, povodom rešenja, koje je donela Gradska izborna komisija o odbijanju ove izborne liste za učešće na predstojećim izborima u Beogradu, raspisanim za 17. decembar 2023. godine.

Pravno je neutemeljeno rešenje Gradske izborne komisije i pogrešno je shvatanje da GIK ima diskreciono pravo da odbije podnosiocu zahteva, status izborne liste nacionalne manjine, i to uprkos materijalnim dokazima.

KOALICIJU DOSTA! EVROPSKI PUT čine dve stranke bunjevačke nacionalne manjine koje su upisane u Registar političkih stranaka, kao stranke nacionalnih manjina. To su Savez bačkih Bunjevaca (SBB) i Bunjevačka stranka Srbije (BSS), a uz izbornu listu Gradskoj izbornoj komisiji predati su overeni programi i statuti ove dve političke stranke bunjevačke nacionalne manjine. U skladu sa navedenim, KOALICIJA DOSTA! EVROPSKI PUT predala je i potreban broj overenih potpisa čime su ispunjeni zakonom propisani uslovi za proglašenje ove izborne liste.

KOALICIJA DOSTA! EVROPSKI PUT veruje da će institucije Republike Srbije zaštititi zakonitost izbornog procesa i da će sprečiti zloupotrebu ovlašćenja Gradske izborne komisije. Ponašanje Gradske izborne komisije predstavlja povredu prava na jednaku pravnu zaštitu koja je garantovana Ustavom Republike Srbije i nezakonitim postupanjem sprečava se da bunjevačka nacionalna manjina, ostvari svoja prava.

KOALICIJA DOSTA! EVROPSKI PUT se ovim povodom neće oglašavati do okončanja sudskog postupka.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime