Marija Magdalena

0

Isperi moje grehe, Gospode.

Željna oprosta, ne znam Ti prići.

Grešna Ti sklanjam pogled i obaram glavu.

Na bolnoj duši okovanoj lancima zemaljskog sveta

nosim teret svoje prošlosti, mržnje i samoće,

grešnice prezrene od ljudskoga greha.

Pristupam Tebi na kolenima, ponizna.

Tražim oprost, a ne smem od muke prozboriti.

Samo da ti se popnem do skuta

i otpustim demone iz donjega sveta.

Oni me progone.

Ono me more.

Slabašna, padam pred njima.

Postajem robinja njihovih robova.

Kitim se njihovim hladnim đinđuvama.

Spasi me njih i njihove ljubavi.

Spasi me spasitelja i njihovog spasenja.

Spasi me ljudi i njihove večnosti.

(Autor: Milena Perić)

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime