Održana završna konferencija projekta GIS

0

U Kuršumliji, u skupštinskoj sali opštine održana je završna konferencija projekta „Geografski informacioni sistem (GIS) alat za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ koji je odobren za sprovođenje u okviru javnog poziva pod nazivom Uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema (GIS), razvojnog programa Evropski PROGRES, koji je Program više donatora, finansiran od strane Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

Projekat „GIS alat za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ predstavlja svojevrstan nastavak i nadogradnju postojećeg geografsko informacionog sistema i iskorišćavanje njegovih prednosti u turističkom razvoju opštine Kuršumlija.

Glavni nosilac projekta je Opština Kuršumlija u sardanji sa JPKD “Toplica” i Turističkom organizacijom Kuršumlija čiji je cilj da opština Kuršumlija postane povoljan ambijent za život i razvoj turizma. Implementacija je trajala osamnaest meseci, počevši od novembra 2015. godine a vrednost projekta je 99.890 EUR od čega je Evropski PROGRES isti sufinansirao sa 84.350 EUR.

Konferencija je održana sa ciljem predstavljanja realizovanih aktivnosti i rezultata Projekta sa fokusom na značaj kontinuiranog razvoja GIS-a kao seta alata, tehnika i tehnologija koji doprinosi pojednostavljivanju i ubrzavanju planiranja razvoja, upravljanju komunalnim sistemima, upravljanju resursima, informisanju građana i potencijalnih investitora i donošenju odluka vezanih za razvoj opštine.

Usvajanjem lokalnih planskih dokumenata i sklapanjem lokalnih partnerstava, omogućeno je efikasnije i efektivnije upravljanje podacima i informacijama na nivou svih lokalnih institucija. Pristup pouzdanim i ažurnim podacima o turističkim potencijalima i planskoj dokumentaciji omogućen je putem istoimenih webGIS aplikacija.

Na konferenciji su o značaju, ciljevima i rezultatima projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ govorili v.d. načelnika Opštinske uprave Vladan Jovanović i menadžer Projekta Sunčica Nestorović. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i institucija i druge zainteresovane strane.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime