Rani javni uvid Plana detaljne regulacije državnih puteva na prostoru Radan planine na teritorijama opština Kuršumlija, Medveđa i Bojnik i grada Prokuplja

0

Opštinska uprava opštine Kuršumlija, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja oglašava Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije državnih puteva na prostoru Radan planine: IIA reda br. 229, IIA reda br. 228 i IIB reda br. 431, na teritorijama opština Kuršumlija, Medveđa i Bojnik i grada Prokuplja – deonica državnog puta IIA- 228 na teritoriji opštine Kuršumlija.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 05.12.2023. godine do 19.12.2023. godine, u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima i očekivanim efektima planiranja.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obaviće se u prostorijama Opštinske uprave Opštine Kuršumlija i na internet strani opštine Kuršumlija.

Potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija, zainteresovana lica mogu dobiti u službi za poslove urbanizma Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, kancelarija broj: 25, svakog radnog dana u toku ranog javnog uvida od 7 do 15 časova.

Sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na planirana rešenja, u pisanoj formi, Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, Kuršumlija, zaključno sa 19.12.2023. godine.

Primedbe i sugestije zainteresovanih lica koje evidentira nosilac izrade planske dokumentacije mogu uticati na planska rešenja.

Elaborad možete preuzeti OVDE

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime