Treći upisni rok na Visokoj poljoprivredno prehrambenoj školi strukovnih studija

0

Visoka poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju (VPPŠ) raspisala je treći konkur za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija. U  trećem upisnom roku, koji traje od 21. do 28. septembra. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi ostalo je još  75 mesta, od kojih je 56 na  budžetu Republike Srbije.

U prva dva upisna roka od planiranih 198 upisalo se 123 svršena srednjoškolca od koji će se 121 finansirati iz budžeta.

Na studijskom programu voćarstvo i vinogradarstvo  ostalo je slobodno 11 mesta, ratarstvu i povrtarstvu 14, zaštiti bilja pet, stočarstvu šest, a strukovnoj veterini 18 slobodnih mesta. Najviše slobodnih mesta, 21  ostalo je na studijskom programu prehrambena tehnologija.

Pravo na upis imaju kanditati koji su završili srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.

Dodatne informacije u upisu kandidati mou dobiti u školu koja se nalazi u Ulici Čirila i Metodije br.1 ili na telefon 027/324-878.

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here