Zakopane tajne Marine kule kod Kuršumlije

1

Na ušću Kosanice u Toplicu, levo od puta Kuršumlija – Priština, nalazi se brdo u narodu poznato kao Marina kula. Legenda kaže da je tu nekada postojao dvorac u kome je živela lepa krčmarica Mara. Zapravo, radi se o jednom izuzetnom arheološkom lokalitetu, koji je nažalost do današnjih dana ostao neproučen.

Lokalni meštani i danas pričaju o moćnim zidinama izgubljenog grada koje su se protezale duž čitavog brda, neki od njih pamte čak i ostatke fresaka na zidovima, ali i da je na vrhu brda postojala kula, a da su se u podnožju nalazile kuće, čiji se ostaci mogu i danas videti na pojedinim mestima.

Arheološkim rekognosciranjima zaključeno je da se radi o utvrđenju, koje zahvata sedlo između najnižeg visa i sledećeg višeg brda, kao i da se ostaci bedema prostiru čitavom zaravni.

Na terenu su vidljivi ostaci zidova, poprilično urušenih skoro do temelja, koji su delom rasturani i od strane meštana da bi se kamen kao građevinski materijal upotrebio za gradnju novih kuća.

Ostaci nekada moćnog bedema Marine kule
Ostaci nekada moćnog bedema Marine kule

Po čitavom uzvišenju mogu se videti gomile razbacanog kamena, obrađenih tesanika, fragmenti antičkih opeka i crepova, dosta kreča i komada maltera.

Očuvani zidovi građeni su pritesanim kamenom, koji je vezivan u dobrom krečnom malteru, zidovi su širine 0,60 m.

Ovaj veoma zanimljiv arheološki lokalitet po svemu sudeći, proteže se i na prostore u pondožju samog brda, verovatno do obala reka, i do mesta koje je u narodu poznato kao “crna tačka” gde se moguće nalaze ostaci crkve.

Meštani takođe govore da su na tom mestu prilikom oranja i drugih poljoprivrednih radova nailazili na razne arheološke predmete, ostatke ljudskih kostiju, nalazili su čak i keramičke cevi.

Sa vidikovca Marine kule puca pogled na Kuršumliju i okolinu.

Pogled sa Marine kule sa koje puca pogled na Kuršumliju i okolinu
Pogled sa Marine kule sa koje puca pogled na Kuršumliju i okolinu

Sada je je to grad i put Niš – Priština koji prolazi pored Kuršumlije. Nekada u rimsko doba to je bio Via militaris (vojni put kojim su prolazile rimske legije), a kasnije, u srednjem veku trgovački put.

Dominatan položaj Marine kule krije tajne koje tek treba utvrde arhelozi iskopavanjem ovog lokaliteta koji još uvek nije istražen a budi maštu kada i šta se na ovom uzvišenju nalazilo.

Nastavak priče o “Zakopanim tajnama Marine kule kod Kuršumlije” pročitajte OVDE

(Autor: Milan Savić, student 4. godine Odeljenja za arheologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu)

1 KOMENTAR

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime