ZEMLJIŠTE I ZGRADA U ARHEO PARKU U PLOČNIKU USKORO U VLASNIŠTVU GRADA

0
muzej

Na Skupštini grada Prokuplja danas je doneta jedna od bitnijih odluka za Muzej u “njegovoj istoriji”,  jer uskoro posle punih deset godina neće više plaćati zakupninu na Pločniku.

Nakon inicijative iz ove ustanove, ali i gradske inicijative i velike pomoći ministra kulture,  Muzej će dobiti na upravljanje tri parcele sa pomoćnom zgradom.

– Kako se arheološki lokalitet „Pločnik“ nalazi na teritoriji grada, a Narodnom muzeju Toplice je data delatnost održavanja, korišćenja i zaštite kulturnih dobara, neophodno je da se i ove katastarske parcele nalaze u javnoj svojini Grada Prokuplja. Ova ustanova kulture bi se u skladu sa svojom delatnošću na najadekvatniji način starala o pomenutom kulturnom nasleđu – rečeno je na Skupštini.

Tako je usvojena odluka da se ovaj predlog o prenosu prava javne svojine uputi Vladi Republike Srbije.  a donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine.

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here