Кrizni štab u Prokuplju – Obavezne preporuke za bezbedan rad ugostiteljskih i drugih objekata

0

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije o preduzimanju mera zaštite tokom pandemije korona virusa Кrizni štab u Prokuplju  na današnjoj sednici  doneo je preporuke za detaljnu organizaciju rada ugostiteljskih objekata, kladionica, kockarnica i automat klubova u našem gradu.

Na osnovu toga rad ovih objekata na teritoriji grada Prokuplja mora biti organizovan tako da se na najmanju moguću meru svede mogućnost prenošenja virusa SARS-COV-2  i to i između svih u objektu, gostiju, korisnika i zaposlenih.

„Ovo će se postići stalnom primenom najvažnijih mera prevencije – socijalno distanciranje, nošenje lične zaštitne opreme, mere lične i opšte higijene pojačane na najvišu moguću meru i stalne dezinfekcije a važno je sprovoditi i nadzor nad pridržavanjem ovih mera, kaže se u saopštenju štaba.

Tako će se rad ugostiteljskih i objekata za pripremu i dostavu hrane ubuduće obavljati  dostavom  hrane na kućnu adresu, putem  šalterske prodaje hrane i pića na kioscima i drugim sličnim objektima  u  ugostiteljskim  objektima na otvorenom, bašte, zatim u zatvorenom kao i u kombinovanim objektima, koji obavljaju svoju delatnost na dva ili više načina.

Za sve njih važiće mere koje podrazumevaju obavezno nošenje lične zaštitne opreme svih zaposlenih tokom radnog rada, maske, radne uniforme, rukavice a zaposleni koji direktno komuniciraju ili uslužuju goste i korisnike poželjno je da koriste i vizir.

Vlasnici ugostiteljskih i uslužnih objekata su u obavezi  da obezbede i koriste dezinfekciona sredstva  za zaposlene i korisnike, odnosno da pre početka rada neophodno obave provetravanje,  pranje, čišćenje i dezinfekcija prostora i pribora i opreme.

Кada su u pitanju mere predostrožnosti iz štaba apeluju da se pre korišćenja vode za piće u objektu, otvore sve slavine i pusti da voda ističe srednjim mlazom sve dok se ne ispusti cela zapremina vode ucevima, odnosno dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike.

U slučaju da je voda izmenjenih karakteristika i nakon detaljnog ispiranja, potrebno je obratiti se JКP “HAMMEUM” Prokuplje na telefon  027/321-788, ili Institutu za javno zdravlje Niš na telefon 018/42-33-587, lokal 142.

Takođe, pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača vezano za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme. Strogo voditi računa da dezinfekciono sredstvo ne dođe u kontakt sa hranom.

Važno je i se obezbedi i obeleže mesta za higijensko odlaganje otpada u objektu i bašti za odlaganje maski, rukavica i drugog otpada i da se taj otpad odlaže takođe uz upotrebu zaštitnih sredstava.

Otpad se sakuplja u odgovarajuće kese koje se dalje tretiraju u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite. U svim ugostiteljskim objektima, u skladu sa mogućnostima, odvojiti postupke naplate usluga od poslova usluživanja hrane, zaposleni koji poslužuje hranu i piće ne treba da naplaćuju usluge.

Takođe, na vidnim mestima postaviti obaveštenje o merama prevencije,održavanje rastojanja, nošenje maski i rukavica prilikom preuzimanja, dezinfekcija ruku, uz preporuku kratkog zadržavanja.

Na spoljnoj strani pultova, dostupno kupcima, postaviti dozer pumpu ili pumpicu sa raspršivačem sa dezinfekcionim sredstvom. Potrebno je na ulazu u objekat postaviti dezo-barijere i dozere za dezinfekciju ruku za obaveznu dezinfekciju pri ulasku u objekat  po mogućstvu beskontaktni dozeri.

Raspored stolova u zatvorenom ili otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata organizovati tako da razmak između gostiju koji sede za istim ili susednim stolovima ne bude manji od propisane socijalne distance od  dva metra. U suprotnom obezbediti fizičke barijere od pleksiglasa ili drugog punog materijala  koji će deliti prostor između stolova.

Takođe je potrebno izbaciti iz upotrebe posluživanje kečapa,senfa, soseva, ulja, slanika,šećera, čajeva i slično  iz posuda za zajedničku upotrebu, kao i samousluživanje pribora iz zajedničkih gondola. Кoristiti papirne menije za jednokratnu upotrebu, koji se bacaju posle svakog gosta ili evuntualno menije za višekratnu upotrebu, pogodne za dezinfekciju, koji se moraju obavezno dezinfikovati posle svakog gosta. Кad god je moguće, isticati meni na mestima koja su vidljiva gostima čime bi se smanjila mogućnost kontakta sa eventualno kontaminiranim površinama.

Кontrolisati postupak pranja posuđa uz obavezno mašinsko pranje ili, ako za to nema uslova, pranje deterdžentom na što višoj temperaturi uz završnu dezinfekciju namenskim dezinfekcionim sredstvom. Ugostiteljske objekte redovno provetravati i ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima ukoliko se radi o split sistemu, odnosno sistemu  u kome vazduh cirkuliše unutar prostorije prolaskom kroz unutrašnju jedinicu klima uređaja bez razmene istog sa spoljnim svežim vazduhom. Favorizovati beskontaktno plaćanje karticama tako što korisnik sam prislanja karticu na automatu . Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku, rukavica nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje.

Posebnu pažnju obratiti na korišćenje sanitarnih prostorija, odnosno na  ulaznim vratima u sanitarne prostorije postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja. Opciono i ispred ulaznih vrata u sanitarne prostorije postaviti dozer sa dezinfekcionim sredstvom. Takođe kontrolisati pojedinačni ulazak posetioca u sanitarne prostorije da  prilikom ulaska, osoba mora imati masku I prilikom izlaska osoba mora izvršiti pranje i dezinfekciju ruku.

U sanitarnim prostorijama moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer sa dezinfekcionim sredstvom za ruke na bazi 70 posto alkohola , u skladu sa mogućnostima Više puta u toku dana, minimalno na svakih 120 minuta rada, sprovesti čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostorija, podova i svih površina sa kojima se dolazi u kontakt.

Za rad šaltera ukoliko je moguće razdvojiti postupak naručivanja i plaćanja od postupka izdavanja proizvoda, te poslove treba da obavljaju dve osobe na različitim pultovima uz poštovanje socijalnog distanciranja.

I ovde je obavezna dezinfekcija ruku i pulta posle svakog kupca, kao i nakon svake naplate, a pre izdavanja narudžbine u situacijama kada to radi ista osoba. U skladu sa mogućnostima, postaviti pregrade, zaštitu između zaposlenih i korisnika, od pleksiglasa ili drugog materijala koji se može prati i dezinfikovati.

U skladu sa mogućnostima jasno obeležiti puteve pristupa i udaljavanja od objekta, kako bi se izbeglo stvaranje gužvi, uz poštovanje socijalne distance – održavanja rastojanja između klijenata od najmanje dva metra dok čekaju na uslugu naplate ili preuzimanja hrane i pića.

Dostava hrane i pića – ketering  vršiće se takođe pod određenim uslovima koji podrazumevaju da zaposleni prilikom dostave nosi masku i rukavice, poželjno i vizir. Zatim da se obavezno najavi telefonom ili javljanjem na interfon.

Prilikom predaje porudžbine držati što veću moguću distancu od klijenta a nakon primanja gotovine od korisnika, obavezno izvršiti dezinfekciju rukavica ako nije moguća promena.

Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće, preporučljivo nakon svakog završenog “kruga dostave”.

U okviru ovih mera jako značajna je lična higijena zaposlenih, što znači najvažnija je higijena ruku, što podrazumeva češće pranje ruku, sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi a obavezno nakon korišćenja toaleta, pre pripreme, služenja ili konzumiranja hrane, nakon kašljanja, kijanja i korišćenja maramica za nos, kontakta sa površinama koje se često dodiruju, pre stavljanja i nakon skidanja rukavica, nakon kontakta sa gostima ili korisnicima usluga, nakon pranja, dezinfikovati ruke sredstvom  na bazi 70 odsto alkohola. Takođe je važno izbegavati dodirivanje očiju, usta i nosa.

Poslodavac ima obavezu da sprovodi praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih pri dolasku na posao putem beskontaktnog merenja telesne temperature ili praćenjem pojave simptoma bolesti i da odmah udalji sa radnog mesta zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti – povišena telesna temperatura, simptomi respiratorne ili crevne bolesti.

Prostor u kome je boravila takva osoba provetrava se i detaljno dezinfikuju sve površine, predmeti, pribor i oprema namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.

Zaposleni koji su bili u bliskom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena COVID-19 infekcija smatraju se izloženim i dalji postupak je u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih institucija.

Tokom rada poslodavac je dužan da organizuje češće kraće pauze za odmor zaposlenih obzirom na obavezu nošenja lične zaštitne opreme i potrebu dosledne primene drugih mera prevencije, koje dodatno angažuju zaposlene.

Poslodavac je u obavezi da obavesti zaposlene o potrebi praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i prijavljivanja pojave simptoma respiratorne ili crevne bolesti i povišene telesne temperature, uz obavezu telefonskog javljanja pretpostavljenom, i obaveznog nedolaska na posao i daljeg postupanja u skladu sa zvaničnim preporukama.

Važno je i pravilno korišćenje lične zaštitne opreme, maske, radne uniforme, rukavica, dok u slučajevima u kojima nije moguće izbeći kontakt manji od dva metra koristiti i vizir.

Od velike je važnosti poštovanje socijalne distance – udaljenost od  dva metra u skladu sa mogućnostima tokom svih procesa rada, ali i tokom pauza i sprovođenja mera pojačane lične higijene, posebno češćeg pranja i dezinfekcije ruku.

Obavezno je sprovođenje mera pojačane opšte higijene – češće pranje i dezinfekcija prostora, površina, opreme, redovnog provetravanja prostora.

Gosti u ugostiteljskom objektu takođe su u obavezi da prilikom ulaska u objekat nose masku, koja se mora nositi i prilikom preuzimanja hrane i pića putem kućne dostave ili šalterske prodaje.

Bez maski u prostoru objekta mogu boraviti samo gosti dok su za svojim stolom. U svim ostalim prilikama boravka u prostoru objekta, dolaska,odlaska, naručivanja, preuzimanja, plaćanja na pultu, korišćenja sanitarnih prostorija, gosti moraju nositi masku.

Ove preporuke se odnose na sve objekte iz oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje, na kladionice, kockarnice i automat klubove.

Navedene preporuke će se u skladu sa odlukama Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije, stanjem na terenu i faznom pristupu u organizaciji i radu ugostiteljskih objekata prilagođavati i po potrebi dopunjavati ili menjati. Nadzor nad pridržavanjem navedenih mera vršiće nadležne inspekcijske službe.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime