Kuršumlija – najbolja opština u Toplici

4

Koja je idealna vlast? Ona vlast koja služi narodu i u čije odluke i razmatranja je narod stalno upućen. Prema nedavnom izveštaju o transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji, koji je objavila  organizacija „Transparentnost Srbije“, najbolja opština u Toplici po transparentnosti je Kuršumlija.

Ovaj izveštaj urađen je na osnovu 95 indikatora, a konačne ocene, odnosno indeksi, su mogli da budu u rasponu od 0 do 100.

Indeks je zbir pozitivnih poena dobijenih iz indikatora koji podrazumevaju analizu sajtova, dokumenata, odgovora dobijenih na zahteve za slobodan pristup informacijama i neposredan uvid u funkcionisanje uprave, odnosno uslužnih centara, kao i podataka dobijenih od drugih organa, navodi se u izveštaju ove organizacije.

Jedna od 4 jedinice lokalne samouprave u Toplici se može pohvaliti da spada u grupu lokalnih samouprava koja ima transparentne podatke, a to je opština Kuršumlija.

Naime, iako ima dosta propusta u objavljivanju podataka kao što su: objavljivanje odluka koje usvaja skupština opštine na sajtu, objavljivanje odluka koje usvanje opštinsko veće na sajtu,objavljivanje rezultata glasanja odbornika, vodič korz opštinski budžet za građane… Kuršumlija je uspela da zauzme 46 mesto po transparentnosti opština u Srbiji, od 145 u kojima je sprovedeno istraživanje, a najnetrasparentnija lokalna samouprava u Toplici je Žitorađa koja je zauzela 122 mesto, dok je Blace na 89, a Prokuplje na 90 mestu.

Zašto je transparentnost lokalnih samouprava važna?

Transparentnost je jedna od obaveza Republike Srbije nastala prihvatanjem članstva u međunarodnoj platformi Partnerstvo za otvorenu upravu 2012. godine. Pored ove međunarodne obaveze, transparentnost je i jedna od obaveza prema domaćim strateškim dokumentima, pre svega Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, 9/2014 i 42/2014) koja definiše transparentnost kao jedan od četiri temeljna principa reformi javne uprave. Postojeći regulatorni okvir definiše obavezu objavljivanja informacija od značaja. Ustav Republike Srbije (član 196) definiše obavezu objavljivanja zakona i podzakonskih akata („Službeni glasnik RS”, 98/2016). Međutim, najvažniji zakon koji reguliše ovu oblast je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je usvojen 2004. godine i koji predviđa obaveznu dostupnost informacija od javnog značaja.

Transparentnost omogućava participaciju građana u javnom životu političke zajednice i omogućava efikasniju kontrolu nad radom državnih organa. Građani imaju više mogućnosti da učestvuju u političkom procesu i izvan izbornog, da bi zaštitili svoje interese jer znaju koje odluke se donose, na koji način i koji značaj će one imati po njihovo blagostanje.

Transparentnost je bitna i za državne organe, jer ona sama po sebi dovodi i do veće efikasnosti u radu državnih organa ohrabrujući veći protok informacija na relaciji državni organ – građani (osnaživanjem građanske participacije), što daje doprinos da državni organi uklone nedostatke u svome radu i poboljšaju svoj odnos prema građanima.

Kako je jedan od osnovnih zadataka lokalne samouprave rešavavanje problema građana, transparentnosti može u mnogome doprineti da se ukazivanjem na probleme oni i reše. Takođe kada neka lokalna samouprava zauzme pozitivno mesto u istraživanjima, mnoge organizacije su zainteresovane za saradnju sa njom, što doprinosi boljem kvalitetu života njenih građana.

Zato bi vlast u lokalnim samoupravama trebala da obrati pažnju na preporuke koje dolaze kako bi mogla da obezbedi uspešan i kvalitetan život svojim građanima, jer jedna od osnovnih svrha vlasti, pre svega lokalne, jeste da bude sluga narodu! Zbog čeka i dobija narodno poverenje.

Autor: Nikola Dragović

4 KOMENTARA

  1. Tačno zahvaljujući G-dinu Raši,ostale koje je postavio za Diroktere sem direktora Čarapića komunalnog, ove druge bi trebao da smeni sve jer su nikakvi i ne znaju da vode svoje poslove i zabadaju mu nož u leđa kao i predsednik opštine Vidojević

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime