Lokalne samouprave ostaju bez para od kazni

0

Dosadašnji Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, predviđao je da sredstva od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe predviđena propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, u visini od 70 od pripadne republičkom budžetu, a u visini od 30 odsto budžetima lokalnih samouprava na čijim teritorijama su prekršaj učinjeni.

Postojeći zakon je predviđao da se od 70 odsto sredstava koja su pripadala republičkom budžetu, 75 odsto koristi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 30 odsto sredstava koja su pripadala budžetima lokalnih samouprava, 50 odsto se koristilo za popravljanje saobraćajne infrastrukture na teritorijama opština i gradova na čijim su teritorijama prekršaj učinjeni.

Izmenama zakona se predviđa da kompletan iznos sredstava od novčanih kazni za prekršaje i privredne prestupe pripada republičkom, bez učešća u budžetima lokalnih samouprava.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime