Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta bazne stanice na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d. u Kuršumlija

  0

  Obaveštava se javnost da je investitor „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice ‚‚RK31 RKU31 RKL31 RKO31 RKJ31 Kuršumlija – Kosovska„ Kuršumlija postavlja se na ravnom krovu stambene zgrade sa 8 spratova, na adresi Kosovska 19, opština Kuršumlija na kat. parceli br. 5124/2 KO Kuršumlija, opština Kuršumlija.

  Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta – investitora može se izvršiti u prostoriji SO Kuršumlija u kancelariji br. 25 u periodu od 09.10.2023. do 19.10.2022. godine od 10 do 13 časova.

  U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3 ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

  VAŠ KOMENTAR

  Napišite Vaš komentar
  Unesite svoje ime