Opština Blace lider u digitalizaciji javne uprave

0

Opština Blace danas je primer dobre prakse po pitanju inovativnog pristupa upravljanja lokalnom samoupravom, zbog čega je i prepoznata od strane Vlade Srbije kao jedan od lidera koji su digitalizaciju uveli u svakodnevno poslovanje javne uprave.

– Težimo da postanemo svim opštinama primer najbolje prakse kada je razvoj digitalne uprave u pitanju a u skladu sa principima dobrog upravljanja na lokalnom nivou, kazao je predsednik opštine Blace, Zoran Jozić.

Ovu činjenicu potvrđuju brojne pohvale na račun opštine Blace koje su upućene od strane najviših državnih organa i njihovih predstavnika kao i zadovoljstvo građana zbog efikasnosti rešavanja njihovih zahteva. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić na prijemu kod predsednika opštine Blace Zorana Jozića, u martu 2017. godine pohvalila je rad opštinske administracije na implemenetaciji digitalnih rešenja uz pomoć kojih su usluge građanima postale dostupnije.

Opštinska uprava opštine Blace je među prvim opštinama u Srbiji primenila Portal za elektronsko podnošenje zahteva za građane E – dozvole. Cilj uvođenja objedinjene procedure izdavanja građevinske dozvole jeste da investitori na efikasniji i jednostavniji način dobiju građevinsku dozvolu.

Na zvaničnoj internet stranici nalaze se i sve informacije o podnošenju zahteva za Ozakonjenje objekata. Imajući u vidu broj izdatih rešenja o ozakonjenju u odnosu na broj stanovnika, opština Blace svrstava se među vodeće opštine u Srbiji kada je ozakonjenje objekata u pitanju što je takođe pohvalilo i resorno ministarstvo.

Opština Blace svojim sugrađanima preko usluge Virtuelni matičara omogućila da na najjednostavniji način, bez dolaska u zgradu Opštinske uprave mogu naručiti na kućnu adresu izvode i uverenja iz matične službe. Takođe, opština Blace prednjači i u korišćenju elektornske usluge Pitajte predsednika, koja se koristi sa ciljem uključivanja građana u donošenje ključnih odluka u razvoju opštine.

Veoma aktivno se koristi i Usluga Prijavi komunalni problem koja građanima olakšava komunikaciju sa nadležnim službama u cilju što efikasnijeg rešavanja komunalnih problema na teritoriji naše opštine.

Pored navedenih rešenja, opština Blace „pametna“ rešenja koristi i kada je reč o urbanom razvoju grada. Tako je na najfrekventnijim gradskim lokacijama već postavljena oprema za besplatnu mrežu gradskog interneta Blace wi fi koju opština planira u narednom periodu da pusti u rad. Takođe, opština Blace već godinama plasira informacije o svom radu na profilima koje je otvorila na društvenim mrežama fejsbuk i tviter a sve cilju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti.

 

Napiši komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here