Opština Kuršumlija nagrađuje najbolje studente

0

Opština Kuršumlija raspisala je Javni poziv za dodelu nagrada najuspešnijim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija.

Opštinsko veće opštine Kuršumlija donelo je Odluku o dodeli nagrada najuspešnim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija sa prosekom ocena iznad 9,5.

Uslovi za ostvarivanje prava za dodelu nagrade:

1. Pravo na nagradu mogu ostvariti studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

2. Studenti moraju da imaju redovno upisanu drugu, treću, četvrtu ili petu godinu studija na budžetu sa prosekom ocena iznad 9,5 kao i prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava za dodelu nagrade:

1. Fotokopija lične karte,

2. Potvrda visokoškolske ustanove da je student redovno upisao određenu godinu studija u tekućoj školskoj godini,

3. Uverenje o prosečnoj oceni studiranja i

4. Fotokopija kartice tekućeg računa.

Prijava sa traženom dokumentacijom podnosi se na adresu: Opštinska uprava opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada b.b. Kuršumlija, sa naznakom: “Za dodelu nagrade uspešnim studentima”.

Prijave dostaviti najkasnije do 31. marta 2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kuršumlija.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime