Skupština Grada Kruševca izglasala 76 tačaka dnevnog reda

0

Na poslednjoj, 20. sednici Skupštine grada, odbornici su razmotrili i usvojili 76 tačaka dnevnog reda. Skupština je odobrila da se Grad Kruševac zaduži do iznosa 930 miliona dinara za kupovinu slobodnog građevinskog zemljišta i podizanje hale za potencijalnog investitora, koji bi bio zakupac hale. Reč je o potencijalnom investitoru iz oblasti automobilske industrije, koji ima nameru da zaposli 1.700 radnika u prvoj fazi, sa tendencijom povećanja broja zaposlanih do 3500. Grad Kruševac je u konkurenciji sa više gradova iz Srbije za realizaciju ove investicije, a konačna odluka investitora očekuje se za nekoliko meseci.

Odbornici su usvojili odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta propisuje nove kriterijume za obračun iznosa koji se plaćaju po osnovu uređivanja građevinskog zemljišta, u smislu da se više ne obračunava naknada, već doprinos, a koeficijent za obračun doprinosa se utvrđuje na osnovu zone i namene objekta. Područje grada je podeljeno na pet zona i Ekstra zonu, a visina naknade zavisi od zone u kojoj se gradi i namene objekta. Odlukom o otuđenju i davanju u zakup propisano je da se zemljište radi izgradnje objekta otuđuje, a da se daje u zakup samo za izgradnju onih objekata za koje se izdaje privremena građevinska dozvola, kao i procedura za sprovođenje ovih postupaka.

Izvršeno je i usaglašavanje Odluke o društvenoj brizi o deci sa odredbama zakona, kojima se reguliše učešće roditelja i budzeta grada u finansiranju smeštaja dece u predškolsku ustanovu. Odlukom su brisane regresne skale u odnosu na prosečnu zaradu u privredi grada, na osnovu kojih je određivano učešće roditelja u ceni smeštaja deteta u vrtić, tako da će ubuduće roditelj plaćati 20% od ekonomske cene po detetu, a budzet grada 80%. Ekonomsku cenu celodnevnog i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi utvrdiće Gradsko veće.

Odbornici su usvojili i Lokalni program zaštite životne sredine grada Kruševca, kao i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kruševca za 2015. godinu.

Za glavnog urbanistu Grada Kruševca imenovan je Radmilo Nikolić, dipl. ing. arhitekture iz Kruševca.

Donet je i veći broj kadrovskih rešenja, kao i rešenja kojima se rešavaju imovinsko – pravni odnosi građana.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime