Stručna praksa za nezaposlene u Kuršumliji

0

Opština Kuršumlija u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za 2015. godinu.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlene lica, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje pripravničnog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

– do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,

– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse angažovana lica ostvaruju pravo na:

Novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem

– 16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

– 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

Više informacija možete naći na zvaničnoj stranici Opštine Kuršumlija.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime