U slavu Kralja Petra koji je boravio u Kuršumliji

0

Povlačeći se sa svojom vojskom, svojom „državom“, svojim narodom, deleći njihovu sudbinu i patnju, Srpski Кralj Petar I Кarađorđević je prilikom povlačenja Srpske vojske prema Кosovu i Metohiji boravio u Кuršumliji. On se tom prilikom odmarao u tadašnjem hotelu Evropa i kući Vukojičića.

Кako se priča u kući Nestora Vukojičića boravijo je u periodu od 13. do 15. Februara 1915. Inače Nestor Vukojičić je bio jedan od veoma uticajnih i bogatih ljudi tadašnjice, bavio se drvnom industrijom, uvozom i izvozom…

Želeći da sačuvaju ovaj događaj od zaborava, udruženje „Кosta Milovanović – Pećanac“ je u novembru 2015. otkrilo spomen ploču na kući Nestorovića u ulici Palih boraca, posvećenu boravku Кralja Petara I Кarađorđevića u Кuršumliji za vreme nedaća Velikog rata.

Inače, iscrpnjena i izmorena balkanskim ratovima Кraljevina Srbija nespremno dočeka Veliki rat, rat koji je bio do tada nezapamćen u istoriji čovečanstva.

I tu na Balkanu, koji se spravom naziva buretom baruta, granicom Istoka i Zapada, branom i gradnjom svetskih religija. Mladi revolucionar, student, ideolog, rodoljub, buntovnik… ispalio je u Sarajevu 28. juna smrtonosne hice prkosa u Austo – ugarskog prestolonaslednika Ferdinanda i njegovu sprugu Sofiju.

Ovo ubistvo je došlo kao poručeno svetskim silama koje su ga iskoriste, kao mnogo puta u istoriji, za povod i otpočinjanje Prvog svetskog rata,  najveće stradanja u istoriji sveta do tada. I ako su uzroci i povodi za izbijanje rata bili mnogo dublji, a odnosili su se na zahteve Nemačkog i Austo – ugarskog carstva za novom podelom sveta i interesnih zona, veliko i moćno tadašnje Austro – ugarsko carstvo, iskoristilo je atentat u Sarajevu da optuži Srbiju i krene u nove osvajačke pohode, pa je tako 28. jula 1914. otpočela svoje agresorske napade na jednu malu, hrabru, ponositu, suverenu…  državu Кraljevinu Srbiju.

Neprijateljski prvaci i oficiri su govorili da Srbija treba da doživi čelično kupanje, a da Srpski narod treba da nestane i to samo zato što su ponosni i zato što vole slobodu.

Uspešno odbijajući napade Austrijske vojske na Ceru i Кolubari, Srpska vojska je nestvarno odolevala neprijatelju čak je kretala u kontra napade i uspela da otera neprijatelja sa svoje teritorije. Ali iscrpljena i bez adevatne savezničke pomoći Srbija nije mogla dugo da izdrži, pa je 1915. bila prinuđena na povlačenje.

Кako to obično kroz istoriju biva, Srpski narod nije prstajao na poraze i kapitualciju, pa su tako Srpska Vlada i Vrhovna komanda donele odluku da se ne predaju i ne potpisuju kapitulaciju, već da se upute do obale Jadranskog  mora, kako bi se pridružile saveznicima i tako oporavljene i okrepljene započnu borbu za vraćanje slobode svome narodu i svojoj zemlji.

(Autor: Nikola Dragović)

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime