Novi konkurs za udruženja

0
opština
Foto: Služba za odnose sa javnošću Grad Prokuplje

Grad Prokuplje raspisao je javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja iz budžeta. Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja građana iz budžeta Grada Prokuplja za 2019. godinu je 7.900.000 dinara.

Pravo učešća imaju nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, koja su registrovana na teritoriji grada Prokuplja, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na tom području kao gradske, međuopštinske ili republičke organizacije, ne kraće od šest meseci.

Nevladina organizacija može učestvovati sa više projekata, a sredstva iz budžeta Grada mogu se dodeliti za finansiranje najviše dva projekta u toku jedne budžetske godine.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta Grada Prokuplja, ne može biti manja od 50.000 dinara, ni veća od 800.000 dinara.

Ukoliko nevladina organizacija konkuriše za dodelu budžetskih sredstava u iznosu do 100.000 dinara, nije u obavezi da obezbedi sopstveno učešće u finansiranju projekta, a ukoliko konkuriše za sredstva preko 100.000 dinara, onda je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 odsto vrednosti projekta.

Zainteresovane nevladine organizacije mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na sajtu www.prokuplje.org.rs. Odluka o izboru projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta Grada Prokuplja biće objavljena preko sredstava javnog informisanja, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Prokuplja.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime